Blázen je v tarotu kartou netrpělivosti a povrchnosti

Jde o první kartu Velké arkány, která ovšem nemá číslo. Můžeme jí také nazvat Divokou kartou či Žolíkem, protože dokáže zcela změnit charakter celkového výkladu. Zpravidla je Blázen znázorňován jako muž v pohybu – jdoucí, běžící, letící. Budí v nás dojem lehkého kroku, rychlosti a útěku. Z obrázku je zřejmé, že půjde o novou cestu, rychlé řešení, překotnost, netrpělivost, nevědomou necitlivost, povrchnost.

Blázen utíká sám před sebou, před svou minulostí, potřebou řešit ji. Někdy je zpodobněn s obličejem ukrytým v dlani. Zavírá oči před realitou a hledá cestu, jak všemu a všem utéci. Karta je symbolem naší vnitřní svobody, která nechce být nikým a ničím spoutávána a omezována.

V odpovědích tak nalézáme základní pilíře svobody (nesvobody), jako je zodpovědnost vůči druhým lidem a především vůči sama sobě, řešení nahromaděných problémů, které si v sobě neseme, dokud je nedořešíme. Mohou to být emocionální zátěže z dětství či vztahů, které jsme během života žili, a tedy nalezení vysvobození v odpuštění.

Blázen je jednou z karet, která nám říká, že naše minulost utváří naší přítomnost i budoucnost a dokud se nenaučíme být poctiví sami k sobě, budeme neustále nuceni ohlížet se a bránit sami sobě novému životu. Nový život je v tomto případě myšlen jako vidění světa očima člověka s životními zkušenostmi, které ho obohacují a dávají jeho životu jiný rozměr. Životní zkušeností jsou všechny problémy, které člověka potkaly a které dokázal vyřešit.

Klíčová hesla – zmoudření, bláhovost, skrytá ušlechtilost, varování, neukázněnost, nezodpovědnost, bezcílovost, začátek, konec, cesta, sebereflexe.

Zdraví – horní část hlavy – mozek, oči, nos, horní zuby, uši, duševní poruchy.

Profese – nezaměstnaný, podnikatel, cestovatel.

Poučení – nikdo nemá snadný život. Jen ti, kteří dokáží poctivě řešit své problémy, se stávají úspěšnými. Každá zrada vůči sobě samému se nám časem vrátí i s úroky.

Reklama