Znáte čtyři pražské románské rotundy?

Rotunda sv. Martina na Vyšehradě, zdroj: pixabay.com

Praha je městem skvostných gotických a barokních památek. Románských památek se zde zase tak mnoho nezachovalo. Nejznámější pražskou románskou památkou je kostel sv. Jiří na Pražském hradě. Na území města Prahy se ale zachovaly čtyři románské rotundy. Víte, které?

Reklama

Rotunda sv. Kříže ve Starém Městě

Rotunda sv. Kříže ve Starém Městě stojí v ulici Karoliny Světlé. Byla postavena počátkem 12. století.  Rotunda je kruhovou stavbou s apsidou a z její kuželové střechy vyrůstá lucerna s románskými sdruženými okénky.

Rotunda měla být v 19. století zbourána, ale podařilo se ji zachránit jednak díky úsilí uměleckého a literárního spolku zvaném Umělecká beseda, především však díky přímluvě našeho vynikajícího malíře Josefa Mánesa. Na stěnách rotundy se zachovaly zbytky gotických nástěnných maleb. Ozdobná litinová mříž kolem rotundy byla zhotovena podle návrhu malíře Josefa Mánesa v druhé polovině 19. století.

Rotunda sv. Longina v Novém Městě

Rotunda sv. Longina v Novém Městě stojí v ulici Na Rybníčku. Rybníček býval dříve samostatnou osadou, která byla v roce 1348 začleněna do nově založeného Nového Města. Rotunda byla postavena počátkem 12. století .

Je to štíhlá válcová stavba s apsidou, kopulí a lucernou. V roce 1782 byl kostel zrušen a sloužil jako sklad. Před zbouráním rotundu zachránil historik František Palacký a Společnost Národního muzea. V rotundě je pěkný barokní oltář se výjevem sv. Kříže a sv. Longina.

Rotunda sv. Martina na Vyšehradě

Rotunda sv. Martina na Vyšehradě stojí na ulici V pevnosti. Je nejstarší pražskou zachovalou rotundou. Byla postavena již ve druhé polovině 11. století a pamatuje tedy největší slávu opevněného Vyšehradu, který se stal v 11. – 12. století přechodným hlavním sídlem českých panovníků, namísto Pražského hradu. Rotunda je kruhovou stavbou s apsidou, s kuželovitou střechou a lucernou se sdruženými románskými okénky.

V 18. století, kdy byl Vyšehrad barokní pevností, rotunda sloužila jako sklad střelného prachu, pak ještě byla obydlím chudiny a skladištěm. Rotunda byla opravena až v druhé polovině 19. století. Byla pak vymalována obrazy na motivy ilustrací středověkého Vyšehradského kodexu. Poslední opravy na rotundě byly provedeny v šedesátých letech 20. století.

Rotunda sv. Maří Magdaleny v Praze 6

Čtvrtá románská rotunda není v historickém jádru Prahy, musíte se za ni vydat do Přední Kopaniny, která je dnes součástí Prahy 6. Rotunda sv. Maří Magdaleny stojí na hřbitově, na ulici K Tuchoměřicům. Rotunda pochází z první poloviny 12. století. Je to kruhová stavba s apsidou a věží . Byla postavena z takzvané zlaté opuky, která se dodnes těží v místním lomu. Tento kámen má velmi dekorativní kresbu zlatavého zabarvení. Zlatá opuka byla například využita při opravě Pražského hradu, některých kostelů a taky na výzdobu pražského metra. V 18. století rotunda značně zchátrala, byla opravena až v polovině 19. století. Zařízení rotundy je novogotické. Rotunda byla nově vzorně opravena počátkem osmdesátých let 20. století.

Reklama