Život Františka Cyrila Kampelíka – II. část

Za svůj život napsal Kampelík mnoho literárních děl, ve kterých propagoval hlavně češtinu a její pravopis. Stěžejní dílo, které pokládalo základní myšlenky družstevních záložen, vyšlo v roce 1861 pod názvem „Spořitelny po farských kollaturách orbě, řemeslu ze svízelů pomohou.“ Práce nebyla z odborného hlediska příliš zdařilá, avšak se v ní vyskytovaly myšlenky na podporu venkovského zemědělství prostřednictvím družstevních záložen.

Nutno připomenout, že v té době se rakouské hospodářství potýkalo s nedostatkem financí, a proto Kampelík přišel s myšlenkou, aby lidé své úspory ukládali do záložen a tím pomohli k oživení ekonomiky.

Bohužel se jeho nápad nesetkal s přílišnou oblibou. Lidé byli nedůvěřiví a raději si své peníze nechávali uložené doma.

Po Kampelíkově smrti v roce 1872 se Evropou začal šířit nový hit. Tím byl vznik družstevních záložen podle konceptu německého národohospodáře Friedricha Wilhelma Raiffeisena. Jak už jméno napovídá, záložnám se přezdívalo raiffeisenky. V posledním desetiletí 19. století se raiffeisenky dostaly i do Čech. Jak se ukázalo, družstevní záložny byly lékem na skomírající hospodářství. Avšak se nedařila jejich implementace na venkov. Sedláci byli nedůvěřiví a konzervativní.

Právě tehdy se hodil nápad Františka Cyrila Kampelíka. Jeho kniha o družstevních záložnách začala sloužit jako důkaz, že s převratnou myšlenkou přišel již dávno předtím Čech. Tato propagace české obyvatele obměkčila a přispěla k masovému rozšíření raiffeisenek po českých zemích. Od té doby se družstevní záložnám začalo říkat Kampeličky.

Počet záložen rychle stoupal. K roku 1935 jich bylo evidováno 4 371. Éra kampeliček ale netrvala příliš dlouho. během druhé světové války byly Kampeličky redukovány a později se spojili s Moravia Bankou.

Znovuzrození obdoby družstevních záložen proběhlo až po roce 1989. Těmto spořitelnám se také říkalo Kampeličky, avšak s původními raiffeisenkami již neměly nic společného. Novodobé Kampeličky měly důvěru především starších obyvatel. Disponovaly přes 60 tisíci střadateli, jichž mnoho o své úspory zcela přišlo.

 i-Senior.cz

Reklama