Život Františka Cyrila Kampelíka – I. část

Milovník českého jazyka a hlavně iniciátor lidového peněžnictví, sloužící hlavně pro venkovské rolníky, hospodáře a řemeslníky. Vznikající záložny byly nazývány jeho jménem, tzv. kampeličkami. Celý příběh života Františka Cyrila Kampelíka si přiblížíme.

František Kampelík se narodil 28. června 1805 v Syřenově u Jičína jako syn mlynáře. Prostřední jméno začal užívat později, až po vstupu do brněnského semináře a vybral si ho podle věrozvěsta Cyrila.

Mladý František vystudoval jičínské gymnázium. Chtěl dále studovat, ale rodina neměla dostatek financí, tak musel František dva a půl roku pracovat jako domácí vychovatel. Z našetřených peněz a přispění svého otce, začal František Kampelík ve svých 23 letech studovat filozofickou akademii v Brně.

Po smrti svého otce v roce 1830 přiměly Františka opětovné finanční nedostatky ke vstupu do brněnského semináře. Od této doby začal užívat prostřední jméno Cyril. Zajímavostí je, že se Kampelík zasloužil o založení první české knihovny.

Vystudování češtiny Františkovi Kampelíkovi nestačilo. Prahnul po dalších vědomostech, a tak nastoupil na studia lékařské fakulty ve Vídni. Přivydělával si jako učitel češtiny ve šlechtických rodinách, k čemuž mu pomohl kníže z Lobkovic.

V roce 1843 získal Kampelík doktorát medicíny. Ve svých čtyřiceti letech nastoupil na svou první lékařskou praxi v Litomyšli. O dva roky později odešel do Prahy, kde provozoval svou lékařskou praxi a zároveň vyučoval český jazyk.

Další zajímavostí je, že se František zasloužil o přejmenování Koňského trhu na Václavské náměstí a Dobytčího trhu na Karlovo náměstí.

V roce 1848 se účastnil červnových revolučních aktů. Organizoval desítky ozbrojených dobrovolníků, kteří však do bojů nezasáhli. Na Kampelíka byl vydán zatykač, a tak se musel stáhnout do ústraní. Úkryt našel u svého bratra v Nové Pace. Později si vzal za ženu Elišku, se kterou měl tři dcery, Věnceslavu, Boženu a Miladu.

Rodinu Kampelíkovu čekalo ještě mnoho stěhování. Až v roce 1859 nastal pád Bachovského absolutismu a celá politická situace se uklidnila.

Lékařský život Františka Cyrila Kampelíka se začal ubírat jiným směrem. Chvíli byl podnikatelem, pak jednatelem Hospodářské jednoty. Také se zasloužil o založení první české rolnické školy ve Stěžarech.

O pokračování života Františka Cyrila Kampelíka se dočtete za týden v druhé části tohoto článku.

 i-Senior.cz

Reklama