Zelený zákal ohrožuje zrak 400 tisícům Čechů

Foto: Pixabay

Koronavirová epidemie, nejskloňovanější sousloví uplynulého roku, budí v mnohých falešné iluze, že další onemocnění jsou na ústupu. Opak je ale pravdou. Světový týden glaukomu, který si celosvětově připomínáme od 7. března, má připomenout důležitost péče o zrak i v aktuálně náročném období.

Reklama

Zelený zákal neboli glaukom je druhou nejčastější příčinou slepoty na světě a pouze prevence a včasná diagnóza může jeho případným negativním dopadům zabránit. Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo u nás v roce 2012 evidováno s glaukomem celkem 340 tisíc pacientů. Dnes se jejich počet blíží 400 tisícům. „Zákeřnost zeleného zákalu spočívá hlavně v tom, že člověk může přijít až o 40 % zraku aniž by na sobě pozoroval jakýkoliv příznak onemocnění. Pokud člověk postižený glaukomem začne sám vnímat zhoršené vidění, jedná se již o pozdní příznak nemoci, kdy došlo k poškození vláken zrakového nervu. Toto postižení již nelze plně vyléčit, ale naštěstí jsou dnes dostupné moderní metody, díky kterým lze se zeleným zákalem efektivně bojovat,“ vysvětluje primářka očního oddělení přerovské nemocnice MUDr. Monika Daňková a apeluje na veřejnost, aby lidé i přes zhoršenou epidemiologickou situaci nezapomínali na svůj zrak.

V minulých letech pořádalo Oční oddělení Nemocnice AGEL Přerov k příležitosti světových dnů pro veřejnost osvětové preventivní akce. „To teď bohužel není s ohledem na epidemiologickou situaci vhodné. Vítám proto alespoň čerstvě novelizovanou vyhlášku o preventivních prohlídkách, se kterou vešly od února v platnost novinky týkající se oftalmologické péče. Lidé mezi 45. a 61. rokem budou nově od svého praktického lékaře dostávat doporučení, aby se jednou za čtyři roky podrobili preventivnímu očnímu vyšetření u specialisty. Tuto změnu vítám a věřím, že pomůže u dospělé populace odhalit vážná onemocnění zraku,“ doplnila primářka MUDr. Monika Daňková s tím, že lidé se mohou s žádankou od praktického lékaře hlásit k vyšetření zraku také na oční oddělení do přerovské nemocnice.

Navzdory řádící koronavirové epidemii není provoz očního oddělení přerovské nemocnice přerušen. „I při zapojení sestřiček a lékařů očního oddělení do péče o covid-pacienty jak na interním oddělení a LDN naší nemocnice, tak při vakcinaci, se snažíme výrazně neomezovat rozsah preventivní a terapeutické péče na očním oddělení. V souvislosti s epidemií se setkáváme častěji se záněty oka a tromboembolickými stavy – infarkty sítnice, které mohou vést k závažnému poškození zraku. Bohužel i z důvodu strachu či omezení sociálních kontaktů, někteří pacienti přicházejí na vyšetření až v pokročilém stádiu onemocnění oka,“ upozorňuje primářka MUDr. Monika Daňková.

Reklama