Zdraví žen v sendvičové generaci bývá zanedbáváno. Osteoporóza trápí každou třetí ženu nad 50 let

Foto: Pixabay

Osteoporóza, onemocnění, které se projevuje snížením kvality a množství kostního minerálu neboli „řídnutím kostí“. Následkem jsou závažné zlomeniny kostí.

Reklama

Nemoc se objevuje zejména u postmenopausálních žen a starších osob, ale nevyhýbá se ani ženám ve středním věku, alespoň jednu osteoporotickou zlomeninu utrpí každá třetí žena nad 50 let[1]. Právě tyto ženy jsou velmi často součástí takzvané sendvičové generace, která musí skloubit starost o své děti či vnoučata s péčí o stárnoucí rodiče a vlastním pracovním a osobním životem. Často jim pak nezbývá čas na vlastní zdraví a to má za následek i to, že osteoporóza je v České republice podléčená až v 80 % případů[2]. Celkově je zde osteoporózou ohroženo přes 3 800 000 žen a mužů nad 50 let[3].

Představitelé sendvičové generace jsou často vyčerpaní, ve stresu a v záplavě povinností jim už nezbývá čas na své zájmy a péči o zdraví. Statistiky uvádí, že 44 % lidí ve věku 45 ̶ 55 let pečuje o nezletilé dítě a zároveň mají alespoň jednoho rodiče v seniorském věku. Pokud je třeba, aby se dospělý člověk ujal role pečovatele o seniora, jde v 66 % případů o ženy[4]. Ve spleti povinností jim často nezbývá čas na sebe samu, i když prevencí a zdravým životním stylem lze předejít vzniku řady zdravotních komplikací, jako je právě rozvoj osteoporózy.

Rozvoj osteoporózy může ovlivnit včasná diagnostika a prevence

Kromě vyvážené stravy bohaté na vápník a pravidelného pohybu je nezbytností pravidelně podstupovat lékařské kontroly a vyšetření na denzitometru, který může včas upozornit na příchod „tichého zloděje kostí“, jak se osteoporóze přezdívá, protože zpočátku nepociťujeme žádné specifické příznaky a obtíže1. Riziko vzniku osteoporózy ovlivňuje z velké části genetická predispozice, kterou však nemůžeme ovlivnit[5], co však ovlivnit můžeme, je náš životní styl. Nesmíme proto zapomínat ani na prevenci. „Na prevenci by měli dbát všichni, ale zejména ti, kteří jsou již v rizikovém věku rozvoje osteoporózy a hlavně ženy. Vyšetření na denzitometru, vhodná strava a pravidelná fyzická aktivita významně snižuje pravděpodobnost rozvoje choroby a případné zlomeniny. Cílem fyzické aktivity je udržení a zvýšení svalové síly, koordinace a rovnováhy. Zvláštní pozornost by prevenci měli věnovat i senioři s anamnézou pádů,“ vysvětluje prof. MUDr. Palička Vladimír, CSc., Dr. h.c., předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP.

Zdravý životní styl by měl být vlastní seniorům i mladým lidem

Nedílnou součástí prevence osteoporózy je adekvátní strava a pohyb s ohledem na kostní a svalovou hmotu. Vyšší věk jde totiž ruku v ruce se schopností organismu absorbovat důležité minerály[6], proto je vhodné poradit se s lékařem o úpravě jídelníčku. „Je důležité zajistit dostatečný přísun vápníku, vitaminu D a živočišných bílkovin. Ostatně, zdravý životní styl s dostatkem pohybu a vhodnou stravou je základní prevencí nejenom osteoporózy a dalších vážných onemocnění. Způsob, jakým žijeme, by měl být vlastní nejenom seniorům, ale i mladým lidem, kteří si tak vytvoří předpoklady pro plnohodnotné stáří,“ uvádí Ing. Věra Hrušková, předsedkyně Ligy proti osteoporóze, která zastupuje zájmy pacientů s osteoporózou. 

Sekundární osteoporóza doprovází léčbu jiných onemocnění

Kromě primární osteoporózy, která souvisí zejména s vyšším věkem, bychom neměli zapomínat ani na sekundární osteoporózu, kterou vyvolávají nejčastěji chronická zánětlivá onemocnění, jako je revmatoidní artritida, některá onemocnění zažívacího traktu či onemocnění hormonální povahy. Dalšími příčinami vzniku sekundární osteoporózy mohou být dědičné poruchy nebo nádorová onemocnění, může ale vznikat i v důsledku nedostatečného pohybu. Vhodný druh cvičení slouží jako prevence proti ztrátě kostní hmoty. „Osteoporóza již patří k tzv. civilizačním chorobám a její výskyt stále narůstá. Vzhledem k tomu, že se objevuje především u starších osob, lze s prodlužující se délkou života oprávněně očekávat větší počet nemocných. To se týká především klasické postmenopauzální osteoporózy. Narůstá však také počet případů osteoporózy sekundární, jež je spojena s jinou vyvolávající příčinou. V některých případech je sekundární osteoporóza lépe léčitelná, protože známe její konkrétní příčiny a můžeme tak přímo ovlivnit faktory, které se na jejím vzniku podílejí. V každém případě ale platí, že je nutné dodržovat předepsanou a nepřerušovanou léčbu a pravidelně docházet na kontroly, i ty preventivní,“ uzavírá profesor Palička.

Zdroje:

[1] Rosa J et al. Osteoporóza: Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Novelizace 2018

[2] Palička V. Je péče o pacienty s osteoporózou v České republice dostatečná? Remedia 2019; 29: 258–261.

[3] A. Svedbom a kol. Arch Osteoporos. 2013:8;137. Dostupné z: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11657-013-0137-0.pdf

[4] Sandwich Generation Infographic: Statistics and Trends on Caregivers (hodderink.com)

[5] Fojtík P et al. Výživa a sekundární osteoporóza. Interní Med. 2009; 11(12):561-568. https://internimedicina.cz/pdfs/int/2009/12/08.pdf

6 Kučerová I. Kardiol Rev Int Med 2014, 16(5): 402-409. https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2014-5/diagnostika-a-lecba-osteoporozy-50151

Reklama