Zavádí se nárok na dlouhodobou ošetřovatelskou péči

Rok 2018 s sebou přináší pozitivní legislativní změny, které se dotknou většiny zaměstnaných lidí. V lednu došlo ke zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč, od stejné doby také získají dlouhodobě nemocní nárok na vyšší dávky. Od června pak bude prodloužen nárok na čerpání příspěvku pro dlouhodobou ošetřovatelskou péči a rozšíří se také okruh možných příjemců. 

Zvýšení sazby minimální mzdy

„Od 1. ledna 2018 se zvedá sazba hrubé minimální mzdy na 12 200 Kč, respektive na 73,20 Kč za hodinu. To znamená o 1 200 Kč měsíčně více než v roce 2017,“ říká Ondřej Wysoglad.

V důsledku této změny dojde k obecnému navýšení ceny práce, což by mělo vést k dalšímu zvyšování mezd a postupnému přibližování se hladině mezd západní Evropy. Současně toto opatření může vést k ještě většímu snížení nezaměstnanosti, protože lidé namísto toho, aby žili na sociálních dávkách, budou více motivovaní jít sami do zaměstnání.

Zvýšení nemocenských dávek

K 1. lednu letošního roku také vstoupila v účinnost změna zákona o nemocenském pojištění. Zatímco minulý rok měli zaměstnanci nárok na nemocenskou od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti, ať už trvala jakkoliv dlouho (nejdéle však 380 dní), v hodnotě 60 % denního vyměřovacího základu, letos budou dávky odstupňované a navýšené pro ty, které zasáhla dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost.

Dlouhodobá ošetřovatelská péče

Od 1. června vznikne možnost čerpání volna pro dlouhodobé ošetřování rodinných příslušníků či členů domácnosti. Do té doby je možné čerpat pouze krátkodobé ošetřovné, které může trvat maximálně 9 dnů, u samoživitelů až 16. Okruh příjemců dlouhodobého ošetřovného se oproti krátkodobému ošetřovnému rozšíří o další členy rodiny mimo společnou domácnost.

„Lidem, kteří dlouhodobě ošetřují své blízké, se prodlouží možnost čerpání příspěvku až na 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu,“ říká ředitel personální agentury Adecco ČR.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pojištěnec, který je manželem či manželkou nebo registrovaným partnerem či registrovanou partnerkou ošetřované osoby či fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. Dále bude mít nárok také příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc. Zmíněné osoby se budou moci v uvedených 90 dnech v ošetřování střídat.

 

Reklama