Zámek v Bruntále byl sídlem německých rytířů

Zámek v Bruntále, Autor: Bertik, CC BY-SA 3.0, wikipedia.org

Bruntál byl založený v roce 1223 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem a řádí se tak k nejstarším městům v naší zemi. Ve městě u městských hradeb byl v polovině 15. století postaven středověký hrad v neobvyklém tvaru kruhové výseče, který zesílil městské opevnění.

Reklama

Středověký hrad byl přestavěn na renesanční zámek

Když hrad získali do svého vlastnictví páni z Vrbna, na hrad přijel dokonce císař Rudolf II., ale starý hrad již nebyl reprezentačním sídlem, a proto byl přestavěn na renesanční zámek. Právě tehdy dostala stavba své krásné arkády na výjimečném trojúhelníkovém nádvoří. Na zámku byla taky postavena osmiboká hodinová věž. Zámek byl tak postaven ve stylu severské renesance.

V roce 1621 zámek získal do svého majetku řád německých rytířů, který zde sídlil více než tři sta let. V druhé polovině 18. století byl zámek barokně přestavěn a vznikl tak objekt ojediněle spojující renesanční a barokní sloh v jednom celku. Zdejší zámek v roce 1778 navštívil taky císař Josef II.

Na konci 19. století si nový velmistr řádu německých rytířů zvolil Bruntálský zámek za jedno ze svých sídel, které daly zámku, ale i zámeckému parku současný vzhled.

V zámecké galerii se nacházejí vynikající díla starých mistrů

Na zámku si můžete například prohlédnout hlavní sál, římský sál, zahradní, rokokový a orientální salon a zámeckou kapli. Zámecké místnosti jsou vyzdobeny cennými rokokovými malbami a vybaveny rokokovým nábytkem. V zámecké galerii jsou instalována skvostná díla italských, holandských, vlámských a německých mistrů z 16. až 18. století ze sbírek velmistrů řádu německých rytířů. Němečtí rytíři byli taky většinou velmi vzdělaní, jak dokládá zámecká knihovna. Zámecká knihovna s překrásnou dřevěnou podlahou obsahuje mnoho knih v několika jazycích a jedná se nejenom o vědecké a filozofické publikace, ale najdete zde rovněž zábavné knihy.

Regionální muzeum na zámku

Na zámku má rovněž sídlo regionální muzeum. Jsou zde umístěny dvě muzejní expozice, Příroda Bruntálska a Řemeslo má zlaté dno o řemeslech a živnostech bruntálského regionu. Na zámku jsou rovněž upraveny výstavní prostory, kde se konají muzejní a výtvarné výstavy. Na zámek navazuje pěkný krajinářský park s nově zrekonstruovanou salla terrenou, sochami, zbytky městských hradeb s baštami a jezírkem.

Reklama