Zahrádka: dnes už jen zásobárna vody

Dnes vás pozveme na místo, které byste na mapě jen horko těžko hledali. Po městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou není už téměř ani slechu, ani vidu a ani památky. I když pár pozůstatků po ní ještě zbylo. Dnes ale Zahrádka leží v I. ochranném pásmu vodárenské nádrže, což vypovídá mnohé.

První zmínka o Zahrádce je už z roku 1219, poslední zmínkou by však mohlo být rozhodnutí vládního usnesení z roku 1969 o likvidaci Zahrádky a to právě kvůli výstavbě vodního díla Želivka. Definitivní konec Zahrádky je však datován až na rok 1976. A pro někoho Zahrádka „žije“ stále.

Protože ještě dnes najdete nějakou tu památku po tomto zatopeném městečku. A tou je například kostel sv. Víta. Původně z románského stylu byl kostel přestaven Janem Leopoldem na barokní. Další rekonstrukcí, kterou kostel sv. Víta prošel, byla v roce 1787 obnova kostela po požáru z roku 1783. Poté však kostel prošel ještě několika úpravami a bohužel si prošel i dalším požárem v roce 1850.

Jak jsem již zmiňovala, objekt Zahrádka se nachází v I. ochranném pásmu vodárenské nádrže a oficiálně ho lze navštívit dvakrát ročně při akcích občanského sdružení Přátelé Zahrádky za svolení Národního památkového ústavu a Povodí Vltavy. Neoficiálně si však pozůstatky po tomto „zaplaveném“ městečku můžete prohlédnout kdykoliv.

[flagallery gid=14 name=Gallery]

Zahrádka u Ledče nad Sázavou v otázkách

A proč vlastně byla zatopena?

Z důvodu budování zásobárny pitné vody pro Prahu a část Středočeského kraje.

Kde ji dnes najdeme?

Dnešní podoba Zahrádky spadá pod obec Horní Paseky.

Kam odešli obyvatelé Zahrádky?

Většina obyvatel šla do přilehlých větších měst jako je Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou a Humpolec. Někteří ale odešli i do vzdálenějších obcí za svými příbuznými a známými.

Zahrádka u Ledče nad Sázavou v datech

  • 1219 – Zahrádku daroval král Přemysl Otakar I. Vyšehradské kapitule
  • 1327 – Zahrádka dostala označení „město“
  • 1686 – První zmínka o škole v Zahrádce
  • 1850 – Zahrádka byla zařazena do politického okresu Ledeč nad Sázavou
  • 1900 – Zahrádka má 152 domů a 961 obyvatel
  • 1921 – Zahrádka má 161 domů a 1187 obyvatel
  • 1965 – Zahrádka má 201 domů a 666 obyvatel
  • 1976 – Konec Zahrádka v Čechách
Reklama