Výukové kurzy znakového jazyka

Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené se sídlem v Ostravě nabízí občanům Hlučína a okolí výuku základů znakového jazyka v kurzu akreditovaném MŠMT pro pracovní činnost „Asistent/ka neslyšících“, a to od ledna 2012.

Během tří let by měl absolvent získat dovednosti v základní komunikaci s neslyšícími při vyřizování jejich každodenních potřeb.

Kurz bude probíhat na ZŠ Rovniny, Cihelní ul. (za Kulturním domem), vždy v úterý od 16:30 do 18:15.

Kurzovné za jeden školní rok činí 3 150,- Kč a je možné jej uhradit ve třech splátkách, anebo po domluvě jinak.

Naučit se znakový jazyk, stejně jako každý jiný cizí jazyk, samozřejmě vyžaduje vynaložení značného úsilí. Studium je vícestupňové, cílem je soudní tlumočení a výuka znakového jazyka. Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí znakový jazyk umět.

Bližší informace ke kurzu znakového jazyka získáte kontaktem na : picsp@seznam.cz nebo na telefonním čísle 724 996 859.

Mgr. Marcela Buryová
koordinátorka komunitního plánování
odbor sociálních  věcí a zdravotnictví

Mírové náměstí 23, Hlučín
i-Senior.cz  

Reklama