Výhodné topení s dřevěnými peletami

Zdroj: www.optimtop.cz

V několika posledních letech jsou ve velké míře nahrazovány klasické kotle na tuhá paliva modernějšímu automatickými kotli, které spalují uhlí nebo dřevěné peletky. Víte však, že peletky představují téměř revoluční palivo?

Reklama

Dřevěné peletky mají malý válcovitý tvar s nejčastějším průměrem od 6 do 8 mm. Svým vzhledem jsou podobné granulím a vyrábí se z naprosto čistého dřevního materiálu, respektive ze smrkových pilin, které byly vysušeny a pod tlakem formovány do malých válců.

Výhody topení dřevěnými peletami

Mezi hlavní výhody pelet bezesporu patří velmi dobrá výhřevnost, která se pohybuje okolo 18,42 MJ/kg. Pro svou velkou hustotu způsobenou slisováním postačí peletám o mnoho méně skladovacího prostoru, což ocení všichni, kteří nemají příliš velký sklep. Dřevěné pelety jsou dodávány v 15 kg balících, které umožňují snadnou manipulaci a samotné pelety chrání proti nežádoucí vlhkosti.

Kromě výborné výhřevnosti a snadného skladování se pelety vyznačují výbornou přepravní vlastností v podavačích automatizovaných kotlů. Pelety jsou sypké, například při vzpříčení v podávacím šneku se hned lámou, tudíž nedochází k zatěžování podávacího systému.

Ekologické palivo

Pelety jsou ve své podstatě ekologickým palivem, které vytváří jen minimum popelu. Při správném spalování vzniká z 1 kg pelet pouze 5 g popele. Ten lze dále využít například při hnojení zahrádky nebo na kompost. Popel půdě dodává oxid draslíku a fosfor. K minimálnímu množství popelu se váže také absence zanášení kotle nečistotami. Spalovat však musíte pouze čisté pelety bez příměsí.

Při spalování peletek navíc nezatěžujete okolí emisemi CO2, jelikož palivo uvolňuje jen nepatrné množství skleníkových plynů.

Kde výhodě pořídit dřevěné pelety?

Na prodej pelet se specializuje společnost Optimtop. Přes jejich webové stránky www.optimtop.cz pohodlně nakoupíte dřevěné pelety bez jakýchkoliv příměsí s průměrem 6 mm a s výhřevností 18,42 MJ/kg.Cena za jednu paletu peletek je 6  175 Kč, přičemž na jednu přepravní paletu se vejde 65 patnáctikolových balíků. Po celé České republice je navíc doprava ZDARMA.

Nadcházející léto je právě nejvhodnější dobou pro zásobení se na zimu, protože až se zima zeptá, vy už budete dávno připraveni.

Reklama