Vydejte se za památkami i koupáním do okolí polských měst Otmuchów a Nysa

Zámek Jánský vrch v Javorníku, zdroj: wikimedia.org

Přejete si udělat senzační výlet k našim polským sousedům? A co takhle spojit poznávání památek a letní koupání? Pak se vydejte poznat barokní zámek v pohraničním Javorníku, středověké opevnění města Paczkówa i historické památky ve městech Otmuchów a Nysa. V blízkosti těchto měst jsou navíc velké jezera, která slouží k vodním radovánkám a sportům. Jezera se vyznačují čistou vodou a jsou lemovány travnatými a písčitými plážemi.

Reklama

Barokní zámek v Javorníku

V severním výběžku českého Slezska, na úpatí Rychlebských hor, leží městečko Javorník. Zde na náměstí Svobody stojí empírové měšťanské domy, radnice s menší věží a rovněž barokní kostel Nejsvětější Trojice. Dominantou města je zámek Jánský Vrch, stojící na skalnatém kopci. Původně gotický hrad byl přestavěn na barokní zámek a byl sídlem vratislavských biskupů. Na zámku si můžete prohlédnout zámecké komnaty s původním nábytkem a vybavením a horní zámeckou kapli. Je zde taky sbírka více než 1200 dýmek z 16. až 19. století. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout hospodářské zázemí zámku, které se na zámcích většinou nezachovalo. Najdete zde dolní zámeckou kapli, kuchyni, jídelnu pro služebnictvo, správcův byt, koupelnu, mandlovnu nebo žehlírnu. Před zámkem je francouzská zahrada a na jižním svahu kopce se nachází zámecký park.

Paczków

Za dalšími turistickými cíly se vydáme na sever k našim polským sousedům. Navštívíme městečko Paczków, které je vzdálené jen osm kilometrů od Javorníku. Na hraničním přechodu Bílý Potok opustíme naše pohraniční hory a pojedeme do polských rovin. Zanedlouho nás už přivítá městečko Paczków. Když přijedete do městečka, je vám hned jasné, proč se mu říká „polské Carcassonne.“ Město je totiž obklopeno velmi dobře zachovanými středověkými hradbami z lomového kamene, vysokými až 7 m, které jsou dlouhé 1,2 km. Součástí městského opevnění je taky 19 bašt, tři věže a čtyři městské brány. Paczków patří mezi evropská města s nejlépe zachovaným středověkým opevněním. Dominantou městečka je mohutný opevněný goticko-renesanční kostel sv. Jana Evangelisty. Dalším městským kostelem je cihlový novogotický kostel sv. Matky Boží neustále Pomoci z počátku 2O. století. Na náměstí stojí radnice s renesanční věží a řada gotických, renesančních a barokních měšťanských domů. Jen několik kilometrů východně od Paczkówa se nacházejí dvě oblíbená a hojně navštěvovaná polská jezera, Otmuchowské jezero a Nyské jezero. Jsou velmi rozlehlá, každé z nich zaujímá plochu okolo 20 kilometrů čtverečních. Na jezerech jezdí lodě a můžete se zde věnovat vodním sportům a vodním radovánkám. Jezera jsou lemována písčitými plážemi. Jedna pěkná písčitá pláž u Nyského jezera se nazývá „polská Copacabana.“  Mezi jezery leží malebné městečko Otmuchów.

Otmuchów

Z Paczkówa do Otmuchówa je to přibližně 12 km. V Otmuchówě jsou pěkné historické památky a město se rovněž stalo turistickým a rekreačním centrem, zejména díky své poloze mezi Otmuchowským a Nyským jezerem. Ve městě stojí chrám sv. Mikuláše a sv. Xavera, který patří k nejvzácnějším barokním památkám Slezska. Na návrší nad městem se nachází Biskupský zámek, původně gotický hrad. Zámek byl sídlem vratislavských biskupů, dnes je sídlem zámeckého hotelu. Na náměstí stojí renesanční radnice s věží a renesančními slunečními hodinami. Po prohlídce zdejších turistických zajímavostí se vydáme do města Nysy, které je vzdáleno asi 10 km od Otmuchówa. Město Nysa leží na východním břehu Nýského jezera.

Otmuchovské jezero, zdroj: wikimedia.org

Starobylé město Nysa

Starobylé město Nysa bývalo sídelním městem Nyského knížectví. Vzhledem k velkému množství krásných církevních památek se pro Nysu užívá taky název „slezský Řím.“ Nevýznamnější městskou památkou je monumentální gotický cihlový kostel sv. Jakuba a sv. Anežky, stojící na náměstí. V Nyse dříve působilo mnoho vynikajících zlatnických mistrů. Právě ve zvonici tohoto kostela je umístěna pokladnice, kolekce šperků a zlatých a stříbrných uměleckých předmětů zdobených drahokamy, právě od nyských zlatnických mistrů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je krásnou barokní stavbou.  Velmi působivý je rovněž barokní kostel sv. Petra a sv. Pavla. V bývalé jezuitské koleji Carolinum má dnes sídlo umělecká škola. V centru města v barokním Arcibiskupském paláci má sídlo městské muzeum. Je zde umístěna zajímavá expozice věnovaná čarodějnickým procesům na Nysku a Jesenicku v 17. století.  Další expozice je věnována dějinám města a v muzeu je umístěna taky velmi pěkná sbírka obrazů holandských a vlámských mistrů z 15. až 19. století.  Na ulici Bracka stojí barokní kašna Tritonů, postavena podle římského vzoru. Nedaleko Vratislavské brány stojí krásná kašna s uměleckou mříží a habsburskou dvojhlavou orlicí. Ve městě se taky zachovala cihlová Ziebická brána a bílá Vratislavská brána. Barokní městské opevnění s baštami se nachází na okraji města.

Nyské jezero, zdroj: wikimedia.org

Jiří Glet

Reklama