Vydejte se po stopách Přemysla Oráče. Poznejte okolí vsi Stadice

Přemysla Oráče podle Kosmovy kroniky povolala na český trůn kněžna Libuše. Díky tomu se Přemysl Oráč stal zakladatelem panovnického rodu Přemyslovců. Přemysl Oráč pocházel z vesnice Stadice, která se nachází jihozápadně od Ústí nad Labem. Okolí jeho rodiště nabízí mnoho míst, které jsou s Přemyslem spojovány. Vydejte se po jeho stopách Přemysla Oráče.

Královské pole

Císař Karel IV. byl hrdý na svůj přemyslovský původ, jenž uschovával Přemyslovy lýkové střevíce a údajné panovníkovo pole nazval polem Královským. Jeho rozměry se dokonce staly základem jedné staročeské míry. Karel IV. zde nechal vystavět dům na šestibokém půdorysu, jehož základy objevili archeologové na počátku 19. století.

Císař Karel IV. navíc osvobodil tři zdejší usedlosti od roboty a jejich držitelům pak uložil povinnost, aby pečovali o Přemyslovu lísku. Dle pověsti líska vyrostla z otky, kterou budoucí kníže zapíchl do země, před svým odchodem do Prahy. Lískové oříšky z této lístky byly odevzdávány na panovnický stůl, a tento zvyk se udržel až do roku 1701.

Pomník Přemysla Oráče

Na Královském poli stojí působivý pomník Přemysla Oráče, který nechal v roce 1841 zhotovit hrabě Nostic. Je na něm bronzový pluh, a pomník je zdobený litinovými reliéfy od J. Maxe. Poblíž Královského pole stojí empírová hájovna, která dnes slouží jako restaurace. Ve vsi stojí taky Přemyslův statek s pamětní deskou a to na místě údajného Přemyslova dvorce. Na návsi se nachází barokní socha Panny Marie a v obci najdete taky dřevěnou zvoničku z 19. století.

Královský pramen

Na břehu řeky Bíliny vytéká z pozlacené lví hlavy Královský pramen s příjemně chladnou vodou a přímo vedle Královského pramene stojí památná lípa. Přes řeku Bílinu vede kamenný barokní most. Nad vsí se zvedá Volská hora 309 m. n. m. s prameny vod. Dle pověsti právě v této hoře pak zmizeli volci legendárního zakladatele rodu Přemyslovců.

Reklama