Vsakovací jezírko pomáhá zadržet vodu v zahradě

Letošní sucha připomínají, jak je důležité zadržovat vodu v přírodě. Začít může každý zahrádkář u sebe. Například realizací retenčního jezírka, které slouží pro zadržení vody a jejího postupného vsakování do půdy. Retenční jezírko zároveň skvěle poslouží při zavlažování zahrady. Inspirujte se dešťovou zahradou.

Princip dešťové zahrady spočívá ve vytvoření rezervoáru vody neboli vsakovacího jezírka, které zachytí dešťovou vodu a postupně ji bude propouštět do podloží. Vsakovací jáma se od klasického zahradního jezírka liší, neboť vodní hladina vydrží ve vsakovacím jezírku pouze několik dní po deštích.

Kde vsakovací jezírko umístit?

Vsakovací jezírko umísťujeme do nejnižší části zahrady, aby srážková voda mohla do něj samospádem přitékat. Pomoct si lze také vybudováním přívodní strouhy obložené kamením. Do jezírka lze svést také vodu ze střechy. Samotná jáma nemusí být příliš hluboká, ani velká. Plochu vždy přizpůsobte velikosti zahrady. Bohatě si vystačíte s hloubkou do jednoho a půl metru. Výhodou je, že kapacitu jezírka můžete postupně rozšiřovat.

Z čeho zhotovit dno?

Na dno jezírka se doporučuje umístit geotextilie, aby nedocházelo k prorůstání plevele. Na geotextilii se navrství štěrk, na který se umístí další vrstva geotextilie. Na tuto vrstvu poté umístíme rostlinný substrát. Nejvhodnější je směs písku, zeminy a kompostu. Okraje vsakovacího jezírka zpevníme většími kameny.

Závěrem do jezírka vysázíme mokřadní druhy rostlin. Vhodná je vodní máta, suchopýr, zevar, štítovka a další mokřadní traviny. Sami poznáte, že dešťová zahrada se stane příjemným místem pro živočichy i rostliny.

Reklama