Vodní dílo Janov

Pokud si naši turisté chtějí udělat výlet s trochou romantiky a nedávné historie, pak mohou třeba nasednout na autobusovou linku č. 6. z Litvínova /město tzv. brána Krušných hor/, která je vyveze přes Křížatky vzhůru k této státem chráněné technické památce.

Je situována asi 2 km nad obcí Hamr, dnes součástí města Litvínov. Leží na řece Loupnici, jež pramení v centrální části Krušných hor. Tato přehrada je se svými 53 metry nejvyšší zděnou přehradou v Čechách. Tížná hráz zděná z lomového kamene má obloukový půdorys s poloměrem zakřivení 250 m a délkou v koruně 225 m, na kótě má 493,52 m n.m., široká 4,5 m, v patě hráze 51 m. Objem tělesa hráze je 113 000 m3. Nádrž má celkový objem 1,670 milionů m3 při zatopené ploše 10,1 ha. Na přítoku do nádrže je malá předzdrž zachycující splaveniny.

Celé území vždy bylo bohatým nalezištěm cenných surovin, což se mu také stalo osudným. Došlo zde k dlouhodobému poškození a přeměně krajiny s těžko nahraditelnými škodami na životním prostředí. Vysoké nároky na zdroje pitné a užitkové vody, poškození lesních porostů Krušných hor se změnou říční sítě v průmyslových centrech vytvořily pro vodní hospodářství mezní podmínky. Z těchto důvodů se realizovala unikátní a technicky náročná řešení – mezi jinými i výstavby přehrad.

Základní kámen přehrady byl položen 4. května 1912. Při stavbě došlo bohužel ke 4 smrtelným úrazům, byť se k výstavbě využívalo v té době nejmodernějších strojů a zařízení. Na stavbě pracovalo až 680 lidí. Stavba hráze byla dokončena 5. prosince 1913.

Přehrada je dnes téměř vypuštěna a slouží hlavně jako ochrana před povodněmi. Bohužel, nelze ji obejít celou pro pásma hygienické ochrany, ale i tak je to pěkná, klidná a naučná procházka, při které se díváte na 53 m vysokou hráz, na které bývaly závislé několik desítek tisíc obyvatel. Pro cyklisty a turisty jsou vyznačeny trasy, z nichž je možné tuto technickou památku prohlédnout i z jiných stran.

 i-Senior.cz

Reklama