Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec.

Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připravujeme vycházky do probouzející se jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavky ptačích budek a jinou propagaci ochrany ptáků. Hlavním termínem je první květnový víkend, některé akce se ale konají i v dřívějším nebo naopak pozdějším termínu (převzato z www.birdlife.cz).

Jednotlivé dny akce se konají za každého počasí a na rozličných místech republiky – uprostřed přírody, na horách, v zoologických zahradách. Účastníci si s sebou zpravidla berou vlastní dalekohledy, není to ale vždy nutné. Průvodce poskytuje detailní pohledy na pozorované ptáky kvalitním dalekohledem.

Lidé s dobrou náladou a svačinou se sejdou brzy ráno (cca v 5 hodin) na smluveném místě. Průvodce ornitolog řekne několik úvodních slov o ornitologii a ochraně ptáků u nás. Rozdá letáčky k tématu se vztahující a veškeré kontakty na organizace a spolky, které se aktivně zabývají touto tematikou. Poté se skupina vydává na cestu.

Během celé akce slyšíme mnoho kvalitních informací o ptácích, které zaslechneme a následně pozorujeme (pokud nestačí ulétnout). Vycvičené ucho průvodce okamžitě reaguje na každý ptačí hlásek. Nezapomene také upozornit, že leckdy zjistíme, že hlásek patří jinému ptáku, než se zprvu zdálo, neboť někteří ptáci rádi svůj hlas mění a mistrně napodobují rozličné zvuky.

Akce je velmi zajímavá nejen pro odborníky, ale i pro laiky. Člověk odchází domů pozitivně naladěn s pocitem, že ochrana přírody není jen mediální kampaň různých hnutí, ale že má i skutečný smysl a začne uvažovat o svém přínosu této činnosti.

Reklama