Třídění odpadu v domácnosti. Jak snadno třídit odpad bez velké námahy?

Ilustrační obrázek, Foto: Pixabay

Přejete si třídit odpad a přispět k čistější planetě? Je ale pro vás třídění náročné? Ulehčete si ho. Podívejte se, čím si třídění odpadu v domácnosti ulehčit.

Reklama

Třídění odpadu není pouze ekologickým trendem posledních let, je nutnou součástí každodenního života. Alespoň by to tak v každé domácnosti mělo být. Tříděním odpadu totiž šetříme životní prostředí a přírodní zdroje. Například lesy, které slouží k výrobě papíru. Pokud budeme správně třídit papír, který lze recyklovat, pomůžeme tím snížit kácení stromů. Jinými slovy správné třídění odpadu na sklo, papír, plasty, biologický a směsný odpad významně snižuje zátěž na environmentální zdroje.

Jak efektivně odpad třídit?

Nejlépe je předcházet vzniku odpadu odpovědnou spotřebou. Tedy zbytečně neplýtvat zdroji, kupovat zboží do vlastních obalů, používat igelitové tašky do jejich zničení a tak dále. Jakmile odpad vznikne, je nejlepší ho vytřídit přímo v místě vzniku. Tedy ve firmě, v domácnosti nebo kdekoliv jinde. Přímé třídění je totiž nejefektivnější.

V domácnostech se nejvíce třídí papír, plasty a sklo. K efektivnímu, rychlému a jednoduchému třídění nejlépe slouží odpadkový koš na tříděný odpad. Samotné třídění není žádná věda. Do jednotlivých košů stačí vkládat k tomu určený odpad – sklo, papír, plasty a směsný odpad. Sami budete překvapeni, kolik tříděného odpadu ve vaší domácnosti vzniká.

Věděli jste, že speciální separační koše nebo tašky na tříděný odpad využívá v České republice přibližně 70 % obyvatel? Velký počet domácností využívající odpadkové koše na tříděný odpad tak opravdu potvrzuje, že třídění odpadu není složité. 

Výhody třídění odpadu

Třídění odpadu má pro domácnosti několik přímých výhod. Zaprvé významně snížíte objem směsného odpadu. Díky tomu se nebudete vystavovat vynášení naditého odpadkového pytle, kterému hrozí protržení.

Zároveň se neobávejte, že se vám práci přidá výnos tříděných surovin. Čistý tříděný odpad lze vynášet jednou za několik dní. Pokud neobsahuje organické zbytky, tak tříděné suroviny nezapáchají.

Obávat se nemusíte ani vzdálenosti k barevným kontejnerům. V České republice stojí přibližně 240 000 sběrných kontejnerů. Průměrný vzdálenost z domácnosti k barevným popelnicím je pouhých 99 metrů.

Navíc tříděním pomůžete šetřit výrobní zdroje, přírodu a zachovat čistou krajinu okolo svého domova. Přidáte se také k třídění?

Reklama