Tobiáš Lolness – zjevení v dětské literatuře pro dospělé

Ano, myslím to vážně, že knížka (y) Tobiáš Lolness je dětská literatura pro dospělé. Pokusím se Vám v průběhu článku vysvětlit proč. Tato dvojdílná sága, a nelekněte se toho slova, přečtete ji totiž tak rychle, jak jen budete moct, Tobiáš vám nedovolí vydechnout, protože pokud máte v sobě jen kousek dětské duše, která věří v dobro a spravedlnost, tak vás Tobiáš a jeho stromový mikrokosmos prostě chytne a nepustí.

Autorem tohoto dnes již světově proslulého díla je francouzský profesor literatury Timothé de Fombelle. Kniha si plným právem zaslouží udělenou cenu Hanse Christiana Andersena a cenu nejlepšího dětského francouzského románu za rok 2008. Střízlivým způsobem, a přesto s důrazem na detail ji svými ilustracemi brilantně oživil Francois Place. Tato stromová fantasyekologická sága je rozdělena do dvou knih: Život ve větvích a Elíšiny oči.

„Tobiáš Lolness, človíček měřící ne víc než půldruhého milimetru, náleží k lidu, který odedávna žije na velkém stromě. Tobiášův otec Sim je významný a vážený vědec, který se zabývá skrytým životem stromu. Jednoho dne však odmítne vydat tajemství svého geniálního, ale nebezpečného vynálezu. Rodina Lolnessových je poslána do vyhnanství a ještě později odsouzena… a Tobiáš musí prchat.“

Už ze samé  povahy tohoto dobrodružství musí být ústřední postavou človíček právě na rozhraní dětství a dospělosti, protože pouze v tomto věku dokážeme s určitou mírou naivity nezdolně v něco věřit, i když z hlediska možností je možnost uskutečnění spíše nemožná, a zároveň už máme určité schopnosti, abychom se o to mohli alespoň pokusit. Dospělý by to pro jasnou nemožnost něco takové uskutečnit vzdal předem bez boje. A právě proto si dovolím říct, že je to dětská literatura pro dospělé. Dětská v tom, že děti zaujme svou dobrodružností a vírou v sílu přátelství a lásky. Dospělému ukáže obraz našeho světa na mikrokosmu stromu. Ukáže mu, jak jsme někdy krátkozrací ve svém rozhodování a chování, jak sázíme jen na jistotu a známé věci, a to, co neznáme, raději odmítáme, popíráme a sami si tak uzavíráme šanci to objevit. Poznáme, jak tím, že plundrujeme přírodní zdroje, si pod sebou podřezáváme větev svého stromu a jak se hloupost a mocichtivost obrátí proti nám všem.

Tobiáš je ještě dítě, když se s rodinou ocitne ve vyhnanství. V době kdy byl jeho otec váženým vědcem, žili v horních větvích stromů, nyní se musí odstěhovat do větví dolních, kde hrozí jakési nevyslovené nebezpečí, že se setkají s lidem sloupaných, od kterých údajně hrozí nebezpečí. Tobiášovi rodiče jsou posléze zatknuti a Tobiáš je na útěku a na cestě za záchranu svých rodičů a celého stromového světa. S kým se setká, jak si povede a jestli dokáže své rodiče osvobodit, zachránit svůj lid, nebudu prozrazovat, abyste nepřišli o dobrodružný děj. Hlavní kouzlo knihy spočívá v tom, že hrdinou je malý chlapec, který se s dětskou naivitou rozhodne zachránit celý svět.

Autor: Ivana Z.
Autor: Ivana Z.

Strhující je nejen putování Tobiáše, ale i sledování osudu jednotlivých rodin, v čele s dívkou Elíšou, a také Tobiášova otce Sima, který má jako vědec obrovskou morální zodpovědnost za zneužití svého vynálezu a který je natolik silnou osobností, že je to schopen ustát.

Stromu a jeho lidu hrozí zánik, protože původní vztahy a způsob vládnutí byla jakási tolerantní občanská demokratická společnost, která je plíživě, avšak o to s větším dopadem vystřídána těžkou diktaturou Jo Mitche. Bezcharakterním a neuvěřitelně hloupým vládcem stromu, který plundruje strom a zotročí ty, kteří jsou mu nepohodlní. Naštěstí se však na stromě, kde vládne strach a tíseň, zachová pár ostrůvků svobody, které Tobiášovi poskytují dočasný azyl, při jeho cestě za záchranou. Tak, jako je narušená křehká rovnováha společenských vztahů, začíná se hroutit i strom. Stromoví lidé si všímají, že strom se začíná měnit a chřadnout, což je způsobeno bezohlednou těžbou stromu, která je vedena Jo Mitchem a jeho kumpány.

Pokud bych měla jmenovat hlavní téma knihy, byly by to právě křehkost rovnováhy vztahů v rodině, mileneckého, ale i ve společnosti, ale i křehkost vztahů ekologických. Dále by to pak bylo poselství o důležitosti svobody, lásky, přátelství a pravdy, ale také o tom, kam vede bezohledné využívání druhých i přírody.

Knížka je naplaněná láskou, odvahou, důvěrou v sebe samého, a to je něco, čeho se nám málokdy dostává v potřebné míře. Po jejím přečtení jsem zase začala věřit, v to, že náš svět může být bezpečným a krásným místem, jen v to musíme uvěřit nebo znovu začít věřit.

Báječná kniha pro společnou četbu dětí a rodičů. Skvělé pro děti cca od 10 let věku. Jednoznačně nutné k přečtení pro všechny dospělé, které mají alespoň kapku víry v lepší svět.

 

Reklama