Terezínská tryzna

Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155 000 Židů z celé Evropy. 117 000 z nich se nedožilo osvobození. Věznicí gestapa v Malé pevnosti prošlo 32 000 mužů a žen. V Terezíně zahnyulo 2 600 z nich.

V neděli 19. května se v Památníku Terezín konal tradiční pietní akt paměti národa Terezínská tryzna. Hlavní program začal proslovem předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky . Uvedl, že je dobře, že zde vidí tolik dětí, protože v dnešní době je nanejvýš důležité připomínat zlo spáchané v období 2. světové války a oživovat a předávat paměť národa dalším generacím, aby se zlo neopakovalo. Řekl, že existují zájmové skupiny, které se snaží dějiny otočit a zločiny vyvražďování národů nacistickým Německem nechat upadnout v zapomnění. Jako příklad uvedl zamlčování informací o odsunu. Připomněl, že odsun začal již po Mnichovské dohodě v roce 1938, kdy z českého pohraničí byli vyhnáni Češi. Poválečný odsun Němců z pohraničí byl pak logickým ukončením napáchaného zla.

Další projev přednesl prezident České republiky Miloš Zeman. Navázal na slova Jaroslava Vodičky: „Vzdáme-li se práva na informace a necháme-li sebou manipulovat, pak se opravdu budeme chovat jako ovce.“ Jako příklad manipulace uvedl odevzdanost, s níž lidé v koncentračních táborech vstupovali do místností označených znakem Červeného kříže a do plynových komor v domnění, že jdou do sprch.

Následovala židovská modlitba v hebrejštině, kterou přednesl vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon. Poté modlitbu zopakoval v českém překladu . Obsah modlitby byl důrazný a rozhodně ne smířlivý.

Pod Davidovou hvězdou se v závěru akce shromáždili Židé a pomodlili se za své předky, kteří zde byli umučeni.

Následovala prohlídka Památníku. Atmosféra objektu podtrhla význam celé akce. V prostorách bývalého koncentračního tábora s úctou a pokorou procházeli návštěvníci a beze slov si prohlíželi místa utrpení, bezpráví a největších zločinů v dějinách lidstva.

[flagallery gid=18 name=Gallery]

Reklama