Střídává péče: Děti potřebují oba rodiče

Rozvody manželů jsou bezesporu bolestivou záležitostí, na které doplácí především děti.

Mnohdy chce každý z rodičů mít dítě výhradně ve své péči. Nejhorší snad je, když rodič dítě manipuluje ve svůj prospěch, buď nejrůznějšími dárky, úplatky a výhodami nebo se přímo snaží druhého rodiče naprosto zdiskreditovat. To vše jen za účelem, aby dítě projevilo vůli zůstat u maminky nebo tatínka, a soud k tomu patřičně přihlédne.

STOP! Tohle není řešení! Dítě ke svému plnohodnotnému vývoji potřebuje jak matku, tak otce. Nejlepším řešením je, když se rodiče rozumně domluví na střídavé nebo společné péči.

Střídavá péče lze říct představuje rovnovážný stav, kdy se v péči o děti střídavě starají oba rodiče. Přičemž strávený čas s oběma rodiči by měl být poměrně stejný. Interval střídání bývá od několika dnů až po několik týdnů.

Společná péče se velice podobá střídavé péči. Rodiče však nemají pevně stanovené intervaly péče o děti. Na rodiče se tak klade velký důraz v disciplinovanosti, aby byli schopni se podle potřeb vzájemně domluvit a aby zároveň byli k sobě tolerantní a uměli spolu vycházet.

Mnoho užitečných informací o střídavé péči, stejně tak poradenství a pomocnou ruku naleznete na internetových stránkách www.stridavka.cz

Reklama