Smyslem svátosti nemocných je duchovní povzbuzení i příprava na klidný odchod

Ve chvílích vážných a dlouhých nemocí člověk prožívá vlastní bezmocnost, která může vést k zoufalství a uzavření se před okolním světem i vírou. Psychický stav nemocného má na fyzické zdraví velký vliv. A jak je známo, víra dělá zázraky bez ohledu na náboženskou příslušnost. Věřící z katolických, pravoslavných i některých protestantských církví se proto uchylují k přijmutí svátosti nemocných.

Význam svátosti nemocných

Svátost nemocných neboli také pomazání nemocných je jednou ze sedmi svátostí, kterou věřící křesťanské církve může za život přijmout. Tento posvátný úkon je zpravidla prováděn u těžce nemocných pacientů, ale i v dalších případech, které dále vysvětlíme.

Pomazání nemocných uděluje kněz a jejím hlavním duchovním významem je spojit nemocného s Ježíšovým utrpením. Přijetí svátosti nemocných má významný psychologický podíl. Zpravidla je spojena se svatou zpovědí, která z nemocného snímá hříchy. Pacient nachází útěchu, osobní vyrovnanost i odvahu bojovat s nemocí a snášet její utrpení. Smyslem tohoto aktu je duchovní posílení nemocného. Zároveň svátost nemocných může být přípravou na poklidný odchod do věčného života.

Rozdíl mezi posledním pomazáním a svátosti nemocných

Pro svátost nemocných byl dlouhou dobu zažit výraz poslední pomazání, které se udělovalo umírajícím osobám. V současné době se ale tato svátost uděluje také nemocným, proto došlo nejen ke změně názvu, ale také v koncepci vnímání.

Přichází-li k nemocným kněz, obvykle mají strach, že jejich dny jsou sečteny. Není tomu tak. Svátost nemocných sice v mnoha případech doprovází poslední okamžiky lidského života, ale zároveň slouží jako duchovní povzbuzení pro boj s nemocí.

Kdy lze přijmout pomazání nemocných?

Pomazání nemocných není určeno pouze pro osoby v bezprostředním ohrožení života. Tento církevní akt se provádí také, pokud u věřícího hrozí riziko smrti pro nemoc nebo stáří, ale i před vážnými lékařskými zákroky.

Jelikož pomazání má věřící posílit, lze tuto svátost přijmout za život opakovaně. Křesťan má právo o pomazání nemocných žádat kdykoliv těžce onemocní nebo se průběh jeho nemoci zhorší. Vždy však platí, že by se svátost nemocných neměla zbytečně odkládat.

Nezapomínejme na psychické povzbuzení nemocných

Závěrem v péči u našich nejbližších nemocných se nezaměřujme pouze na jejich fyzickou stránku. Věnujme se také jejich psychice a emočním potřebám. Psychika má totiž na fyzické zdraví podstatný vliv. Zdravá psychika a chuť k životu dokážou zázraky.

Reklama