Slezské zemské muzeum – část I.

Slezské zemské muzeum tvoří šest expozičních areálů, které Vám nyní chceme více přiblížit. Dozvíte se, jak vypadají expozice, které zrovna probíhají nebo probíhat budou, tak i vstupné a otevírací doby všech areálů.

 

 

 

Historická výstavní budova, Opava

–          Evropské umění 14. – 18. století.

V Opavě najdeme uměleckohistorickou sbírku Slezského zemského muzea, která se díky svému charakteru a kvalitě řadí k nejvýznamnějším sbírkám staršího umění v České republice. Nyní byste v Historické výstavní budově našli předměty spadající do středověkého a raně novověkého umění, včetně uměleckého řemesla. Vystavena jsou díla např. Petra Bandla, Benedetta de Miano, Lucase van Valkenborcha a Quentina Metsyse.

–          Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě

Další expozici, kterou v Historické výstavní budově v Opavě najdete, je Přírodovědecká expozice. Ta však není zaměřena jen na region, ale uvidíte i řadu exotických exponátů a další unikáty ze světa rostlin a živočichů.

–          Slezsko v lidovém umění

Poslední výstavu, která je pro Vás v současnosti připravena je národopisná expozice. Tu tvoří převážně kroje a krojové ozdoby z Opavska a Těšínska. Krom vystavovaných exponátů uvidíte i ukázky lidového umění z kultury Slezska a severní Moravy.

Bohužel, z důvodu generální rekonstrukce je Historická výstavní budova uzavřena do jara roku 2012!

 i-Senior.cz

Reklama