Screening snižuje počet pacientů, kteří umírají na nádory tlustého střeva a konečníku

Primář gastroenterologického oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček, Ph.D., MBA. Zdroj: Nemocnice AGEL Prostějov

Preventivní screening kolorektálního karcinomu významně pomáhá v boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Na gastroenterologickém oddělení prostějovské nemocnice ročně provedou přes 200 koloskopií. Přitom patologický nález odhalí až u poloviny pacientů.

Reklama

„V letech 2015 až 2019 jsme na našem pracovišti provedli ročně průměrně 220 screeningových koloskopií, což je asi šestina celkového počtu koloskopií. Průměrně nacházíme až u poloviny těchto endoskopií patologii charakteru adenomového polypu nebo nepolypoidní léze, tedy přednádorová stadia, nebo již časné stadium rakoviny. Důležité je, že téměř všechny tyto léze jsme schopni odstranit endoskopickými technikami bez nutnosti operace a ve většině případů ambulantně. Z těchto screeningových koloskopií ročně diagnostikujeme zhruba jen 4 procenta karcinomů, které vyžadují operaci,“ říká primář gastroenterologického oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček, Ph.D., MBA.

Jak také upozorňuje, se snížením věkové hranice primární screeningové koloskopie na 50 let v loňském roce je patrný pozvolný nárůst těchto vyšetření: „To znamená, že nyní osoba ve věku 50 let může přímo přijít na koloskopii bez nutnosti provedení testu na okultní krvácení do stolice. A já jsem zastáncem přímého vyšetření, bez provedení testu na okultní krvácení při dosažení tohoto věku,“ sdělil primář.

Screening kolorektálního karcinomu byl do praxe zaveden již v roce 2000 a postupně byl precizován. Podle odborníků je velký úspěch, že se podařilo zvrátit nepříznivý vývojový trend v incidenci a mortalitě. „Jako jeden z mála screeningů vedl k poklesu incidence za posledních 10 let asi o 17 procent a mortality kolorektálního karcinomu o více než jednu třetinu. A to vše díky screeningovému programu a zejména dostupnosti endoskopie. Tento trend je vidět i v poklesu počtu operací u zmíněného onemocnění,“ upozorňuje primář Maceček a dodává: „Muži jsou postiženi častěji než ženy. Obecně lze říct, že je u nich nádor diagnostikován v průměru asi o 10 let dříve než u žen. Největším rizikovým faktorem obou pohlaví je věk, dále genetická zátěž, diabetes mellitus, obezita, strava s vysokým obsahem živočišných tuků, kouření, nedostatek pohybu, nedostatek vitamínu D a strava s nízkým obsahem vápníku.“

Čekací doba je na různých pracovištích gastroenterologie odlišná. „U nás je velmi krátká, tedy do 14 dnů v případě koloskopie. U gastroskopie objednáváme pacienty v řádu dnů. A akutní výkon provádíme samozřejmě prakticky ihned podle indikace. Je to dáno zejména dobrou organizací práce celého oddělení,“ upřesňuje dále primář Maceček.

V ČR podle MUDr. Jaroslava Macečka zatím neexistuje tzv. gating, tedy nutnost odeslání k odbornému vyšetření výhradně praktickým lékařem a pacient, je-li indikace správná, může tedy přijít i bez doporučení. „Je samozřejmě výhodou, když pacienta praktický lékař poučí o režimu před koloskopií, přípravě a úpravě chronické medikace před výkonem. Tyto informace poskytujeme na našem pracovišti také, ale vzhledem k jeho vytíženosti vždy uvítáme, když nám v tomto praktičtí lékaři pomohou,“ vysvětluje primář.

Zatímco v březnu a dubnu v období první vlny epidemie onemocnění Covid 19 i gastroenterologické oddělení Nemocnice AGEL Prostějov provoz výrazně omezilo, ve druhé polovině roku včetně druhé podzimní vlny pandemie běžel chod oddělení téměř v běžném režimu. „Vzhledem k tomu, že působíme nadregionálně, tak naopak počty provedených koloskopií stouply a mírně poklesly jen počty gastroskopií a specializovaných výkonů v oblasti žlučových cest. Nejsem zastáncem omezování péče na úkor jedné diagnózy. Může se nám to do budoucna vymstít v podobě zvýšení incidence a mortality civilizačních chorob včetně kolorektálního karcinomu,“ uzavírá primář MUDr. Jaroslav Maceček.

Reklama