Proč na učení jazyka není nikdy pozdě?

Jazykový škola PELICAN Brno, zdroj: www.skolapelican.com

„Na studium jazyka jsem příliš starý.“ Zdá se ti tato věta povědomá? Už jsi ji sám někdy vyslovil nebo minimálně slyšel ve svém blízkém okolí? Inu, ať tak či tak – máme pro tebe dnes přelomovou zprávu.

Reklama

Vědci a výzkumní pracovníci potvrdili, že na učení jazyka zkrátka člověk nikdy starý není. Takže – konec výmluvám! Ať už je ti 15, 30 nebo 60, na to, začít se učit nový jazyk nikdy není pozdě.

Tak šup šup! A ještě předtím, než si kurzy angličtiny odvážlivě zapíšeš, pojď se s námi dnes podívat na to, proč by se ti jazykové kurzy neměly vyhnout ani v pokročilém věku.

Učení nového jazyka je zkrátka zábava, ve které zužitkuješ své životní zkušeností, načerpáš novou motivaci a jistě překvapíš sám sebe, jak zodpovědně jsi k jazykovému vzdělávání přistoupil. A že ještě v kurzu můžeš získat jedinečná přátelství? Potvrzeno! Tak hurá, PELICAN volá!

Jazykový škola PELICAN Brno, zdroj: www.skolapelican.com

Životní zkušenosti

Starší studenti mají bohaté životní zkušenosti, které mohou v jazykových kurzech snadno zužitkovat – a obohatit tak celou třídu! To mohou potvrdit zejména naši lektoři, kteří vedou jak pomaturitní studium angličtiny či němčiny pro spíše mladší ročníky, tak klasické veřejné kurzy, kde jim pod rukami nejeden student senior už prošel.

Starší studenti jsou vynikajícím obohacením pro každý jazykový kurz – jsou rádi, že mohou mluvit o svých zkušenostech, vyjadřují své názory na širokou škálu témat, nebojí se konverzace a chyb“, říká lektor z brněnské Jazykové školy PELICAN.

Skvělá motivace

Starší studenti obvykle nezačínají jazyk studovat kvůli pracovní pozici, nepotřebují získat certifikát, diplom nebo vysokoškolské kredity: jejich motivace je skutečná. Mnohdy studují pro své vlastní intelektuální potěšení, společně se svými vrstevníky, nebo zkrátka proto, že se jazyk vždycky chtěli učit, ale za jejich pracovní dráhu firemní vzdělávání ještě nebylo natolik obvyklé, a tak si našli na studium čas až v pokročilém věku.

Jazykový škola PELICAN Brno, zdroj: www.skolapelican.com

Ve skutečnosti jsou studenti ve vyšším věku velmi často více motivovaní než mladší studenti, kteří často navštěvují pomaturitní studium jazyků – ani ne tak kvůli skutečnému osvojení si jazyka, ale kvůli udržení si statusu studenta po střední škole.

Vysoká míra motivace studentů seniorů je pak velkou výhodou, jelikož je to právě motivace, která byly identifikována jako jeden z nejdůležitějších faktorů při určování úspěšného jazykového vzdělávání.

Taky lektor Tomáš z JŠ PELICAN potvrzuje: „Vysoká motivace seniorů má za následek třeba taky to, že opravdu jen zřídka lekci vynechají, velmi aktivně se do výuky zapojují a vždy dělají domácí úkoly“.

Přístup ke studiu

Z našich zkušeností víme, že starší studenti mají mimořádně pozitivní postoj k jazykovému vzdělávání – a vlastně životu obecně! Ke kurzu přistupují s maximálním respektem. Naši lektoři mají starší studenty v oblibě – často komentují, jak jsou starší studenti laskaví, ohleduplní a pracovití a s jakou radostí své jazykové kurzy navštěvují.

Jazykový škola PELICAN Brno, zdroj: www.skolapelican.com

Takže – naše zkušenost spočívá v tom, že životní zkušenosti, motivace k učení i pozitivní přístup ke studiu přináší starším účastníkům kurzů mnoho výhoda a dělá ze seniorů výjimečné studenty.

V neposlední řadě pak hraje v kurzech pro seniory velkou roli sociální stránka. Starší studenti často navštěvují kurzy, aby se potkávali (nejen) se svými vrstevníky a vytvářeli si velmi silná přátelství.

Dle našich zkušeností se pak tito studenti často potkávají i mimo prostory jazykových kurzů. A – PELICAN to jenom kvituje. Vždyť, samo studium jazyka je velkou sociální a kulturní událostí a zkušeností pro každého studenta. Tak – proč si v partě kamarádů neskočit zahrát po vyčerpávajícím kurzu angličtiny třeba karty?

Nezapomeň, ať už je Ti 15, 30 nebo 60 v jazykových kurzech u PELICANa máš vždycky dveře otevřené!

Reklama