Pro padesátníky je stále těžší najít si práci

Zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat osoby nad 50 let, tvrdí výzkum brněnské Masarykovy univerzity. Z jejich zjištění tvoří čtvrtinu všech nezaměstnaných právě lidé přes padesát let.

V době zvyšování hranice odchodu do důchodu je toto obzvlášť palčivý problém. Do roku 2050 bude nejpočetnější věková skupina od 50 do 64 let. Pokud se trend zaměstnanosti bude vyvíjet stejným tempem, může se česká ekonomika dostat do vážných problémů.

Problémem je, že zaměstnavatelé, ale také většina společností, se potýkají se zásadním předsudky, že starší lidé jsou pomalí a hůře se přizpůsobují novým úkolům. To ovšem není zcela správně. V severních zemích, jakými jsou Norsko, Švédsko a Finsko obzvlášť hledí na starší zaměstnance. Především u nich oceňují dlouholeté zkušenosti a pracovní vyzrálost. Ve Finsku mají podnikatelé za povinnost vytvářet správné pracovní podmínky a starat se o to, aby jejich zaměstnanci mohli pracovat co nejdéle a byli dlouho fit.

Podle odborníků se musí najít optimální cesta ve vytvoření vhodných pracovník podmínek ve prospěch zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Za tímto účelem vědci z Masarykovy univerzity vydají příručku, ve které budou popisovat výhody zaměstnávání starších lidí a možné firemní cesty k restrukturalizaci pracovních míst.

Reklama