Poznejte poutní místo ve Staré Boleslavi

Mariánské náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Autor: Zdeněk Fiedler – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Brandýs nad Labem a Stará Boleslav jsou dvojměstí, která spojuje most přes řeku Labe.  Ke spojení dvou měst došlo v roce 1960 a Brandýs nad Labem leží na levém břehu a Stará Boleslav na pravém břehu řeky Labe. Poznejte s námi historii Staré Boleslavi.

Reklama

Stará Boleslav je významné historické poutní místo. Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi se vlastně nachází v místech původního přemyslovského hradiště, které založil kníže Boleslav I., a které je doloženo k roku 930.

Místo vraždy sv. Václava

Se Starou Boleslaví je neodmyslitelně spjata s knížetem sv. Václavem. Právě zde u předrománského kostela sv. Kosmy a sv. Damiána byl 28. září roku 935 kníže sv. Václav zavražděn svým bratrem Boleslavem a několika dalšími muži.

Někdy okolo roku 973 bylo v Praze založeno biskupství. Nová diecéze potřebovala domácího světce a sv. Václav, který zahynul jako panovník a politik, se stává mučedníkem. Sv. Václav nebyl světcem ledajakým, vždyť byl vládnoucím knížetem, to znamená, že byl Bohem obdařen zvláštní milostí. V této době taky velmi vzrostla prestiž vládnoucího přemyslovského rodu a sv. Václav jako patron české země ochraňuje její panovníky a lid.

Na místě předrománského kostela sv. Kosmy a sv. Damiána dal kníže Břetislav I. roku 1046 vystavět nový románský kostel, zasvěcený právě sv. Václavu, který byl ve 12. století rozšířený na trojlodní baziliku. Nejstarší část kostela, Vrábská kaple je památníkem zavraždění sv. Václava. Tento kostel byl přestavěn goticky a později upraven renesančně a barokně. Nedaleko kostela sv. Václava stojí zase románský kostelík sv. Klimenta z 11. století, který patří k nejstarším kostelům v Čechách.

Palladium země české

Ve městě stojí rovněž barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Latinské slovo Palladium znamená záštita. Na hlavním oltáři kostela je umístěno Palladium země české. Je to bronzový pozlacený reliéf Panny Marie s Ježíškem z konce 15. století. Palladium země české je cílem zbožných poutníků mariánských poutí.

Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi se koná každoročně na svátek sv. Václava 28. září v bazilice sv. Václava a v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Z chrámu sv. Víta, sv. Vojtěcha a sv. Václava na Pražském hradu je na pouť přivezena lebka sv. Václava, patrona české země. Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi patří k nejvýznamnějším poutím v naší zemi.

Reklama