Poznejte, čím je výjimečná Malokarpatská vinařská cesta

Vinohrad, ilustrační obrázek, zdroj: pixabay.com

V oblasti Malých Karpat se již hezkých pár století pěstuje vinná réva. Zdejší půvabná městečka a obce spojuje Malokarpatská vinařská cesta. Já se zde zmíním o třech místech na této cestě. Proč jsem si vybral právě Svatý Jur, Pezinok a Modrou? No proto, že staré slovenské přísloví nás poučuje, že bratislavské vinohrady byly sice největší, ale svatojurské nejlepší, pezinecké nejkrásnější a modranské nejúrodnější.

Reklama

Svatý Jur

Svatý Jur je pěkné vinařské městečko v Malých Karpatech, přibližně 14 km severně od Bratislavy. Z městských památek vyniká gotický kostel sv. Jiří se vzácným renesančním oltářem tohoto světce z bílého pískovce. Při kostele stojí zajímavá dřevěná zvonice ze 17. století. Kostel Nejsvětější Trojice je barokní stavbou s barokním zařízením. Na náměstí vás dozajista upoutá morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice z první poloviny 19. století. V městečku se můžete toulat uličkami lemovanými typickými vinařskými domky a při troše pozornosti objevíte i zbytky městských hradeb ze 17. století.

Ve Svatém Juru jsou vinohrady vysázeny na terasách

Svatý Jur je doslova obklopen vinohrady. V členitém terénu Malých Karpat jsou zdejší vinohrady vysázeny na terasách, což městečku dodává zvláštní ráz a neopakovatelný půvab. A víno je zde vskutku výtečné.

TIP: Poznejte evropské vinice.

Hrad Biely Kameň

Zřícenina hradu Biely Kameň stojí na návrší v lese v místní části města zvané Neštich. K hradu se dostanete z městečka po žlutě značené turistické cestě. Gotický hrad ze 13. století plnil svou funkci až do roku 1663, kdy byl vypleněn Turky a pak již nebyl obnoven. Dle pověsti se hrad dlouho nedařilo postavit, až tajemný poutník zarazil do země hůl, která do rána rozkvetla. Pokud strom rostl, na hradě se dobře dařilo. Pak však panstvo zpychlo, strom uschnul a Biely Kameň se stal zříceninou.

Národní přírodní rezervace Šúr

Na jihovýchodním okraji města se nachází Národní přírodní rezervace Šúr, olšový les, který se dříve táhl od Rače až k Modře.

Pezinok

Ve vinařském městě na Radničním náměstí stojí barokní Mariánský sloup a toto náměstí a přilehlé ulice jsou lemovány pozoruhodnými renesančními a barokními domy. Několik kostelů a kapucínský klášter připomínají dřívější význam a bohatství tohoto královského města.

Pezinský zámek

Pezinský zámek byl přestavěn z gotického vodního hradu a dnes zde má sídlo známá vinárna. Zámek je obklopen anglickým parkem se vzácnými dřevinami. V městě se taky zachovaly zbytky hradeb z počátku 17. století.

Pezinok je rodištěm barokního malíře Jana Kupeckého

V evangelickém kostele se nacházejí oltářní obrazy Oplakávání Krista a Poslední večeře Páně od zdejšího rodáka Jana Kupeckého, předního evropského barokního malíře. Jeho rodný dům stojí v Kupeckého ulici.

Malokarpatské vinohradnické muzeum

V Malokarpatském vinohradnickém muzeu jsou umístěny zajímavé expozice o vinařství a vinohradnictví. Pro Malokarpatskou vinařskou oblast jsou typická zejména tato vína: z bílých vín je to Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a Rulandské bílé, z červených vín pak Svatovavřinecké a Frankovka modrá. Ve městě je více než padesát míst, kde je možnost ochutnat lahodné malokarpatské víno.

TIP: Poznejte evropské vinice.

Modra

Modra je jedním z nejkrásnějších měst na Slovensku. Dominantní stavbou je renesanční kostel sv. Štěpána krále, ve městě se částečně zachovalo taky opevnění, zbytek hradeb, kruhová bašta a Horní brána.

Muzeum Ľudovíta Štúra

Nejstarším modranským kostelem je gotický kostel sv. Jana Křtitele. Kostel stojí u hřbitova, který je místem posledního odpočinku Ľudovíta Štúra. Na hlavním náměstí stojí pomník Ľudovíta Štúta a ve městě má sídlo taky Muzeum Ľudovíta Štúra, ve kterém se seznámíte s životem a dílem tohoto významného slovenského národního buditele a kodifikátora spisovné slovenštiny.

Modranská majolika

Modra je kromě lahodného vína známá taky modranskou majolikou s osobitou malířskou výzdobou a ornamentikou. Tato modranská keramika je oblíbená po celé Evropě.

Reklama