Pojistky, které by senioři neměli brát na lehkou váhu

Foto: Pojišťovna ERGO

Mohlo by se zdát, že senioři netvoří tak početnou skupinu obyvatel, aby se pojišťovnám vyplatilo výrazně upravit nabídku s ohledem na jejich specifické potřeby – ale opak je pravdou. Skupina lidí nad 60 let je rok od roku početnější a jen v České republice je 2,4 milionů osob pobírajících starobní penzi. Které pojistné produkty seniory zajímají a jakým směrem se ubírají současné trendy?

Reklama

Moderní důchodce nechce jen přežívat

Obrázek staršího člověka, který již od života příliš nečeká, protože „má to nejlepší za sebou“ už dávno neplatí. Naopak se zdá, že si senioři uvědomují, jaké výhody jim penze přináší. A protože jsou zdravější než předchozí generace, více cestují a jsou celkově aktivnější. Navíc se zajímají o dění kolem sebe – podle statistik je pětina lidí ve věku nad 65 let každý den na internetu a cca 600 tisíc důchodů sleduje zpravodajství.

S přibývajícím věkem rostou rizika

Zatímco některé pojistky jsou v pokročilejším věku zbytečné, jiné naopak nabývají na důležitosti. Senioři musí počítat s poklesem příjmu a vyplatí se jim uzpůsobit stávající smlouvy aktuální situaci.

Mezi nejužitečnější produkty pro starší ročníky patří pojištění občanské odpovědnosti za škodu neboli pojistka na blbost. Hradí se z něj škody, které vinou pojištěného vzniknou dalším osobám. Hodí se například v momentě, kdy vytopí sousedy nebo z nepozornosti způsobí dopravní nehodu.

Foto: Pojišťovna ERGO

Na stejném principu funguje pojištění odpovědnosti pro zaměstnance. Jen s rozdílem, že slouží ke krytí škod způsobených zaměstnavateli při plnění pracovních povinností. Oba typy pojištění odpovědnosti nabízí za výhodných podmínek například pojišťovna ERGO.

Mezi další důležité produkty patří pojištění majetku. Pojistné krytí by mělo odpovídat výši cenných věcí, ale současně hodnotu zařízení nepřevyšovat, aby zbytečně nevzrostlo pojistné.

A které pojištění je naopak pro seniora zbytečné? V penzi už není zapotřebí nemocenské pojištění, jakožto i pojištění pracovní neschopnosti. Pojišťovny nechávají smlouvy běžet, nezapomeňte je proto vypovědět.

Reklama