Počítačové kurzy pro seniory

Město Hlučín v rámci Komunitního plánování bude pro velký zájem v září opět realizovat počítačové kurzy pro seniory. Tentokrát budou kurzy dva. Kurz pro začátečníky proběhne v termínu  od 26. 9. do 10. 10. 2011 a hned na něj bude navazovat kurz pro mírně pokročilé, tj. od 17. 10. do 31. 10. 2011.

Oba kurzy se budou konat v počítačové učebně na Základní škole v Darkovičkách vždy v pondělí od 16:00 do 18:00. Kurzy budou v rozsahu šesti hodin, kapacita každého kurzu je 15 osob. Kurzovné na každý kurz  činí 200,- Kč na osobu. Výuku  povede kvalifikovaný lektor z firmy Ha-vel family, který má s pořádáním počítačových kurzů pro seniory bohaté zkušenosti.

Reklama

Přihlásit se můžete telefonicky nebo osobně v budově Městského Úřadu Hlučín u Mgr. Buryové, tel. č. 595  020 317 nebo u Ing. Petermannové, tel. č. 595 020 229. Přihlásit se můžete také prostřednictvím přihlášky, kterou najdete v zářijovém vydání Hlučínských novin.

 i-Senior.cz

Reklama