Po stopách zaniklé vsi Dobrá u Humpolce

Putování přírodou nás přivedlo na magické místo. Je jím bývalá ves Dobrá u Humpolce. Toto magické místo bylo v minulosti vyhlášeným cílem mnoha věřících, neboť ve vesnici stál poutní kostel sv. Václava. Dnes tragický osud vsi i zaniklého kostela připomíná kříž se svatým Václavem.

V lesích u Humpolce se nachází místo, na kterém stávala ves Dobrá a kaple sv. Kateřiny. První zmínka o vesnici byla doložena v kupní smlouvě z roku 1233, kdy vesnici koupil želivský klášter od Řádu německých rytířů. Později připadla ves Dobrá Humpolci.

V roce 1421 byla ves i kaple vypálena uherským vojskem císaře Zikmunda, jež bylo na křižáckém tažení. Až v roce 1666 byl na troskách kaple vystavěn kostel sv. Václava. Během svátku sv. Václava do kostela chodila procesí věřících a místo bylo vyhlášené v širokém okolí.

Pozdější majetkové spory mezi želivskou kanonií a humpolecko-heráleckou vrchností, které se vedly v roce 1735, přispěly k úpadku kostela. Kostel sv. Václava chátral a přidělený materiál na opravu posloužil k výstavbě nového kostelu v Úsobí.

Od té doby kostel sv. Václava dále po staletí chátral. Tento krutý proces vystihuje nápis na dnešním místě: „Blesk, déšť, mráz, kořeny stromů a rozkrádání kamene dokončilo zkázu kostela a tráva a mech zahladily místo, kde stávala ves Dobrá.“

Dnes místo zaniklé vesnice a kostela připomíná kříž zasvěcený svatému Václavovi. Všem turistům, kteří do Humpolce zavítají, doporučujeme navštívit toto magické místo, které se nachází přibližně dva kilometry jihovýchodně od centra města. Orientačním bodem je autobusová zastávka Humpolec – hájovna. Od hájovny je místo vzdálené pouhých tři sta metrů.

Kříž sv. Václava na místě bývalé vsi Dobrá, foto: i-Senior.cz

Reklama