Ostrava nabízí turistům industriální památky, hudební festivaly i Slezskoostravský hrad

Těžební věž v Ostravě, zdroj: pixabay.com

Ostrava, hlavní město Moravskoslezského kraje, třetí největší město v ČR, je významným obchodním, kulturním a sportovním centrem severní Moravy. První písemná zpráva o městě pochází z roku 1267, kdy Moravská Ostrava jako součást Hukvaldského panství přináležela olomouckému biskupství. První písemná zpráva o osadě na druhém břehu řeky Ostravice, dnešní Slezské Ostravy, pochází již z roku 1229.

Reklama

Na přelomu 19. a 20. století se Ostrava stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových a hospodářských měst Rakouska – Uherska. Jako první město těžkého průmyslu byla Ostrava známá až do poloviny devadesátých let 20. století. Snad žádné město v ČR nezaznamenalo po roce 1989 takový přerod jako Ostrava. Zanikly některé průmyslové závody těžkého průmyslu a na území města bylo vytěženo poslední uhlí. Tisíce hutníků a horníků bylo rekvalifikováno a uplatňuje se v jiných průmyslových odvětvích. Ostrava zkrásněla, přibylo zeleně a bylo rekonstruováno a opraveno mnoho domů nejenom v centru města. Ostrava dnes těží taky ze své výhodné polohy poblíž hranic s Polskem a nedaleko hranic se Slovenskem.

Jsou zde dobře zachované technické památky, které ocení zejména návštěvníci věnující se industriální turistice. V Ostravě je celá řada turisticky atraktivních cílů a rovněž turistické atrakce určené hlavně pro rodiny s dětmi. Jen namátkou zde uvedu Slezskoostravský hrad, zoologickou zahradu a nedaleký důl Michal. Na Masarykově náměstí má sídlo Ostravské muzeum s hodnotnými sbírkami, které jsou věnovány zejména historii města a jeho hornické tradici. Turisté mohou taky navštívit Dolní oblast Vítkovic, nebo vrch Landek nad soutokem řeky Ostravice s Odrou, který je proslavený nálezem Landecké venuše. Na Landeku se nachází rekreační a sportovní areál Landek Park, jehož součástí je bývalý důl Anselm, kde bylo zřízeno Hornické muzeum.

Slezskoostravský hrad

Slezskoostravský hrad, stojící na soutoku řek Lučiny a Ostravice, který je prvně doložen již v roce 1297, nechala vystavět těšínská knížata. Hrad střežil starou zemskou stezku z Opavy přes Hlučín a Těšín do Krakova. Tento hrad se stal po určitou dobu pohraničním hradem a to na hranici mezi Českým a Polským státem.

V polovině 16. století významný slezský šlechtic Jan Sedlnický z Choltic nechal hrad přestavět na renesanční zámek. Tento šlechtic jako hejtman Těšínského kraje z hradu učinil mocenské centrum na Těšínsku. Za třicetileté války byl hrad vydrancován dánskými a švédskými vojsky a počátkem 18. století přešel do vlastnictví šlechtického rodu Wilczků. Wilczkové však na hradě nikdy nesídlili, ale naopak těžbou uhlí v okolí hradu jej vědomě ničili. Právě v důsledku tohoto poddolování hrad klesl asi o 16 m a pak měl být dokonce zbořen. Teprve počátkem 21. století byl hrad nákladně zrekonstruován.

V hradní věži jsou umístěny expozice věnované historii hradu, městu Ostravě, třicetileté válce a domácnostem našich předků. Je zde taky expozice panenek v krojích. Ve sklepních prostorách hradu jsou akvária se sladkovodními rybami, muzeum čarodějnic, expozice práva útrpného s mučírnou a rovněž expozice věnována permoníkům a čertům v podzemí Slezskoostravského hradu.

Na hradních terasách jsou vyhlídkové plošiny, odkud je pěkný výhled na město a Beskydy. Hrad se stal významným kulturním centrem města Ostravy, konají se zde koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, nejrůznější výstavy, trhy a jarmarky.

Dolní oblast Vítkovic

Dolní oblast Vítkovic, tuto vynikající technickou památku, tvoří černouhelný důl, koksovna a vysoké pece. Dolní oblast Vítkovic, která bývá taky nazývána „Ostravskými Hradčanami,“ se tak stala kulturním centrem s ateliéry, zkušebnami, a sály pro pořádání koncertů a výstav. Opravdovým klenotem se je pak hala Gong. Přestavbou historického plynojemu tak vznikla koncertní síň s kapacitou 1500 diváků. V Dolní oblasti Vítkovic se každoročně koná náš největší hudební festival Colours of Ostrava a rovněž celá řada dalších sportovních a kulturních akcí a nejrůznějších výstav.

Reklama