Operace šedého zákalu se nemusíte obávat

Šedý zákal je obávaným očním onemocněním, které podle lékařských statistik celosvětově postihuje více než 75 % populace starší 75 let. Co onemocnění způsobuje? Jak včas odhalit příznaky šedého zákalu? A jak lze šedý zákal léčit se dozvíte v dnešním článku.

 

Co je to šedý zákal?

Šedý zákal neboli katarakta je oční onemocnění, při kterém dochází k zakalení oční čočky. Zrak pacientů postižených kataraktou je zakalen mlhovinou a podobá se pohledu přes zamlžené okno. Onemocnění je v prvotních fázích pro pacienta téměř nepatrné. Postupem času však dochází k zákalu čím dál většího zorného pole. Šedý zákal, jako jedno z mála očních onemocnění, nedoprovází žádná bolest, nepříjemné řezání, ani podráždění.

Světová zdravotnická organizace WHO uvádí, že se šedý zákal podílí na slepotě až u 48 % nevidomých. To celosvětově představuje přibližně 18 milionů obyvatel. I když moderní medicína již úspěšně zvládá léčbu katarakty, je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty v rozvojových zemích.

 Jak šedý zákal vzniká?

Přesná a vědecky podložená příčina vzniku šedého zákalu není doposud známá. Je však téměř jisté, že na vzniku katarakty se podílí souhra více faktorů. Základem vzniku šedého zákalu mohou být jiná oční onemocnění, například refrakční neboli dioptrické vady či nejrůznější prodělané úrazy oka. Lékaři přisuzují vznik katarakty také některým civilizačním nemocem, zejména cukrovce.

Pravděpodobnost onemocnění šedého zákalu zvyšuje nezdravý životní styl, vystavování zraku nadměrnému ultrafialovému záření a také užívání některých léčiv. Těmi jsou především kortikoidy, cytostatika, ale i dlouhodobé užívání očních kapek.

Svůj vliv sehrává i věk, neboť onemocnění je přirozenou součástí stárnutí lidského oka. Podle lékařských statistik se šedý zákal nejčastěji projevuje u pacientů starších 65 let. Lékaři zároveň uvádí, že šedým zákalem v různých vývojových stádiích je postiženo více než 75 % populace starší 75 let.

Příznaky šedého zákalu

Jak již bylo v úvodu článku zmíněno, šedý zákal nedoprovází žádné bolestivé příznaky. V raném stádiu proto pacient onemocnění málokdy odhalí.

Jak ale odhalit hrozbu šedého zákalu? Varovnými příznaky jsou ztráta ostrosti zraku, zamlžené vidění, citlivost zraku na světelné oslnění, zkreslení pozorovacího úhlu nebo projevy dvojitého vidění. Doprovodným projevem šedého zákalu je rovněž změna ve vnímání intenzity barev.

Včasné odhalení komplikuje také pozvolný náběh onemocnění. Rychlost průběhu je zároveň u pacientů individuální. U některých pacientů má šedý zákal rychlý průběh v řádech měsíců. Výjimkou však nejsou ani pozvolné a několik let se zhoršující příznaky.

Kromě sledování možných příznaků jsou nejdůležitější prevencí šedého zákalu pravidelná vyšetření u očního lékaře.

Léčba šedého zákalu

Neléčený šedý zákal vede až k úplné slepotě. Dobrou zprávou však je, že šedý zákal lze úspěšně léčit dříve, než k úplnému oslepnutí dojde. Samotná léčba spočívá v chirurgickém odstranění a nahrazení poškozené oční čočky.

Operace šedého zákalu se provádí v topické anestézii, tedy lokálním znecitlivěním oka za pomocí anestetických kapek. Po znecitlivění se poškozené jádro oční čočky rozruší ultrazvukem a odsaje se z oka. Výduť čočkového pouzdra je následně vyplněná umělou nitrooční čočkou přizpůsobenou zraku a dioptrickým potřebám pacienta. Nová čočka navrací ostrý zrak bez nutnosti nošení dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček.

 Metody operace

Moderní oční kliniky, kterými jsou pražská DuoVize a moravské pobočky NeoVize nabízí operaci šedého zákalu ve třech variantách.

1. Operaci klasickou metodou
2. Operaci klasickou metodou s doplatkem za čočku
3. Operaci laserem

Postupně si jednotlivé typy operací představíme.

 1. Operace šedého zákalu klasickou metodou

Operace šedého zákalu klasickou metodou spočívá v odkrytí části rohovky v přibližné délce 2,2 mm a odstranění postiženého místa oční čočky ultrazvukem. Do oka je následně implantována nová nitrooční čočka, která opět umožňuje ostrý zrak. Při této metodě je implantována standardní čočka, která je pro pacienta bez příplatku.

Celá operace probíhá v lokální anestezii operovaného oka. Díky velmi malému řezu se neprovádí žádné šití. Oční rohovka se po několika týdnech zcela zahojí. Praktické informace o průběhu operace se dozvíte zde.

 2. Operace katarakty s doplatkem za čočku

Během operace šedého zákalu s doplatkem za čočku probíhá vše jako u výše zmíněné operace klasickou metodou. Rozdíl ale spočívá v kvalitě implantované čočky a spoluúčasti pojišťovny. Lékařský zákrok je hrazen pojišťovnou. Pacient si ale zároveň vybírá nitrooční čočku, která je s doplatkem. Více informací o zákroku i spoluúčasti se dozvíte na webových stránkách oční kliniky NeoVize.

Výhodou tohoto typu operace je, že si pacient po konzultaci s lékařem vybere oční čočku, která zároveň koriguje další oční vady. Těmi jsou především krátkozrakost, vetchozrakost nebo astigmatismus. Díky zavedení těchto specializovaných čoček se pacient během jedné operace zbaví šedého zákalu a také některých očních vad, kvůli kterým musel nosit dioptrické brýle.

 3. Operace šedého zákalu laserem

Nejrychlejším a zároveň nejšetrnějším způsobem operace šedého zákalu je za pomocí laseru. Během operační metody, která se nazývá femtokatarakta je použit speciální femtosekundový laser LenSx.

Laser během necelé minuty zvládne šetrné řezy v rohovce, rozmělní poškozenou nitrooční čočku, vytvoří operační dutinu v pouzdře čočky a zároveň provede korekci astigmatismu. Vše je rychlé, bezbolestné a hlavně pro pacienta šetrné. Celá operace je řízena počítačem bez zásahu operátora.

Operace femtosekundovým laserem LenSx patří mezi nejmodernější způsoby očních operací, které jsou dostupné i v České republice. Tuto metodu odstranění šedého zákalu bohužel nehradí zdravotní pojišťovny. Za kvalitní a nadstandardní léčbu si proto musí pacient připlatit.

Více informací o operaci šedého zákalu laserem získáte zde.

Šedý zákal včas odhalí pravidelné návštěvy očního lékaře

Oční onemocnění šedého zákalu není radno podceňovat. Dobrou zprávou však je, že šedý zákal je dnes již běžně léčitelný pomocí operačního zákroku. Jestliže jste zaznamenali některý z příznaků katarakty, navštivte vašeho očního lékaře.

Informace o operaci katarakty byly čerpány z webů klinik Duovize.cz a Neovize.cz. Kliniky se specializují i na laserové korekce ostatních očních vad (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus). Více o dostupných metodách laserových operací očí: Duovize PrahaNeovize Brno.

Reklama