Od ledna jsou povinné elektronické recepty. Co přináší pacientům?

Od prvního ledna 2018 mají lékaři povinnost vydávat elektronické recepty neboli elektronickou preskripci. Co elektronický recept přináší a jaký dopad bude mít na pacienta, ve stručnosti představíme.

Elektronický recept je lékařem vydán v podobě speciálního kódu. Ten může být uveden na klasické papírové průvodce, v SMS zprávě, emailu nebo mobilní aplikaci. Na základě tohoto unikátního identifikátoru lékárník načte číselný kód a v Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚER) ověří, zda se recept v systému nachází a na jeho základě léky pacientovi vydá.

Jaké výhody přináší eRecepty pro pacienty?

Pro pacienty přináší elektronické recepty vyšší míru zabezpečení a kontroly nad vydávanými léky. Recepty zároveň není možné zfalšovat či zaměnit. Lékař má zároveň možnost zkontrolovat, zda pacientovi byl lék vydán, případně zda byl vydán jiné medikament. Státní ústav pro kontrolu léčiv dále počítá s mobilní aplikací, ve které pacienti mohou vidět seznamy všech předepsaných léků. V případě léčení u více lékařů a specialistů mohou výpis poskytnout lékaři ke konzultaci.

Reklama