Novojičínské onkologické centrum výrazně zkrátilo léčbu rakoviny

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín nově poskytuje léčbu rakoviny pomocí stereotaktické radioterapie a stereotaktické radiochirurgie. Technika u vybraných nádorových onemocnění zkracuje celkovou dobu léčby z původních až osmi týdnů na několik dní. Vzhledem k tomu, že u onkologických onemocnění zvyšuje šanci na vyléčení rovněž včasné nasazení léčby, nabízí novojičínské centrum velmi krátké objednací termíny a pacienti tak mohou léčbu zahájit zpravidla do jednoho týdne.

Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie jsou techniky, které umožňují aplikovat během jedné, či jen několika málo návštěv pacienta, plnou dávku léčebné radioterapie do nádorového ložiska. „Zároveň je tato metoda ultra přesná a maximálně šetrná vůči okolním zdravým tkáním. Stereotaktická radioterapie má totiž tu výhodu, že má zanedbatelnou toxicitu,“ vysvětluje vedoucí novojičínského Komplexního onkologického centra doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., s tím, že celkovou dobu léčby nová technika zkracuje z obvyklých šesti až osmi týdnů na jeden až pět dní, což výrazně zvyšuje komfort pacientů. „Současně s tím umožňuje zásadně navýšit vlastní dávku záření, která zvyšuje šanci na kompletní vyléčení pacientů s nádorovým onemocněním,“ doplňuje doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie jsou nejčastěji využívány v léčbě plicních nádorů, včetně plicních metastáz, mozkových nádorů, lokálních recidiv nádorů v oblasti pánve, hlavy a krku nebo mezihrudí. „Dále pak umožňuje opakované ozáření již dříve ozářených pacientů, což není běžnými technikami často možné. S ohledem na právě probíhající klinické studie, je zřejmé, že počet indikace tohoto typu radioterapie u onkologických pacientů dále rychle poroste,“ uvádí vedoucí centra Vrána. Pro vlastní ozáření je v Novém Jičíně využíváno nejmodernější přístrojové vybavení. 

Prioritou novojičínského centra je nabízet pacientům co nejkratší objednací termíny. V současné chvíli jsou pacienti objednáváni k první konzultaci zpravidla do jednoho týdne. „V akutních případech jsme ale schopni pacienta převzít do druhého dne. Objednávku může pro svého pacienta zařídit buď ošetřující lékař, který nádorové onemocnění diagnostikoval, anebo nás mohou lidé kontaktovat přímo. K první konzultaci si pak s sebou musí přinést veškeré lékařské zprávy,“ vysvětlil doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín je jedním ze dvou Komplexních onkologických center v Moravskoslezském kraji a zabývá se léčbou všech typů solidních nádorů i léčbou hematoonkologických onemocnění. Ročně je zde léčeno téměř 15 tisíc pacientů a v současné době většina z nich v boji nad zákeřnou nemocí vítězí. Pacientům je zde poskytována komplexní onkologická péče zahrnující kvalitní diagnostiku i maximálně moderní léčbu chemoterapií, biologickou či hormonální léčbu, ozařování či jejich kombinace.

Reklama