Nespoléhejte se pouze na důchod. Získejte finanční nezávislost

Přejete si v penzi získat finanční nezávislost? Nechcete se spoléhat pouze na váš důchod? Projekt DŮSTOJNÝ DŮCHOD nabízí řešení. Přečtěte si rozhovor s jednatelem společnosti Marson Invest s.r.o., Bc. Martinem Parčem.

Důstojný důchod, kdo by si něco takového nepřál. Tým vaší společnosti si dvě slova DŮSTOJNÝ DŮCHOD dal do názvu programu, kterým chce lidem důchodového věku dopomoci proměnit jej ve skutečnost. Aby si opravdu užili důstojného stáří. Můžete čtenářům přiblížit, v čem služba, kterou seniorům nabízíte, spočívá?

Každý senior má o prožití finálních let svého života svoje představy. Někdo touží cestovat, jiný investovat do svého zdraví, další se chce těšit z dětí a vnoučat. Jenže i když mnozí celý život šetřili, k naplnění snů se jim nedostává prostředků.  Jiní zase sice celý život poctivě pracovali a přesto každý výdaj z důchodu opravdu pečlivě váží. A třeba před nimi vyvstane dilema: prodat nemovitost, kde jsou zvyklí a kde by nejraději zůstali do posledních svých dní a získat tak prostředky na realizaci svých snů…? Ale jsou i tací, kteří třeba ani nesplnili mimořádně přísnou minimální dobu 35 let, kdy museli být pojištěni, aby jim byl důchod vůbec vyměřen. Je naší ambicí právě těmto seniorům nabídnout naše služby. 

Můžete být konkrétní, komu především jsou vaše služby určeny?

Odpověď je jednoduchá – každému seniorovi v důchodovém věku vlastnícímu nemovitost nezatíženou zástavou. Ke každému volíme individuální přístup a po konzultacích s ním hledáme nejvýhodnější řešení. Původní myšlenka, nabízet seniorům možnost dožití v jejich domovech a zároveň jim na sklonku života splnit, co si přejí a na co nemají dostatek prostředků, vznikla v USA a zakrátko se uchytila jak v Evropě, tak v Austrálii. Jsem přesvědčený, že ji objeví a oblíbí si ji i čeští senioři. Vždyť naší prioritou je pomáhat především těm seniorům, kteří si například nemohou z finančních důvodů dovolit nadstandardní lékařskou péči. Ale i těm seniorům, kteří s důchodem vyjdou jen tak tak.

Jaké garance má senior, když se s vámi rozhodne jednat?

Především, veškerá jednání vedou se seniory naši profesionální pracovníci a advokátní kancelář.  Jako klíčovou garanci poskytujeme seniorům věcné břemeno dožití v jimi vlastněných nemovitostech. Podle občanského zákoníku zakládá takové břemeno stávajícímu majiteli právo zůstat bydlet v prodávané nemovitosti až do konce života. V praxi to znamená, že vás nikdo nemůže vystěhovat a ani jinak omezovat ve vlastnických právech k takové nemovitosti. Vše v životě seniora zůstává jako dosud s příjemnou změnou, spočívající v dostatečném finančním zajištění. Svoji nemovitost tedy nadále plnohodnotně užíváte. 

Jaké má senior garance, že to, co slibujete, splníte? A je to pro seniora právně bezpečné?

Poskytujeme seniorům především právní garance. U každé nemovitosti je sjednáno tzv. věcné břemeno dožití. Toto je vyznačeno v katastru nemovitostí a zaniká až smrtí toho, v jehož prospěch je zřízeno. Podle občanského zákoníku zakládá takové břemeno stávajícímu majiteli právo zůstat bydlet v prodávané nemovitosti až do konce života. V případě manželů se garance vztahuje na oba manžele. Vše je řádně ošetřeno smlouvami. 

Dobře, senior se rozhodl s vámi jednat. Jaké varianty řešení mu nabídnete?

Když nás senior osloví  – napíše dopis (adresa:  Marson Invest s.r.o., 109 00 Praha 10, Za Kovárnou 422/19), pošle mail (e-mail: nemovitosti@marsoninvest.cz), nebo nám zavolá (telefon: +420 601 112 113), spojí se s ním náš odborník a pomůže mu najít nejvýhodnější řešení jeho situace. Zpravidla klientovi nabízíme dvě varianty:

VARIANTA RENTA – jednorázově vyplatíme sjednanou částku za nemovitost. Peníze v plné výši převedeme na účet klienta maximálně do třiceti dnů. Výhodou této varianty je, že senior může s penězi ihned nakládat: splatit úvěry a půjčky, obdarovat své blízké, investovat do vlastního zdraví a zajistit si nadstandardní péči, kupovat si kvalitnější potraviny, výživové prostředky, vypravit se na dovolenou, na kterou si dosud nedokázal z důchodu ušetřit atd. Nevýhodou je, že již nemovitost, v níž senior bydlí, již nevlastní, a tudíž ji po jeho smrti nikdo nezdědí. 

VARIANTA RENTIÉR – peníze za prodej vyplácíme podle dohody se seniorem postupně – nejprve například na úhradu dluhů, případně dalších plateb, které též nesnesou odkladu. Ostatní prostředky vyplácíme seniorovi ke stávajícímu důchodu, a to až do konce jeho života formou měsíční renty. Rentiér tak žije beze strachu z náhlého zdražování, naplánuje si třeba vysněnou dovolenou, na kterou z důchodu nemohl ušetřit, může obdarovat děti a vnoučky, přilepšit jim na studium, dopřát si kvalitnější léky či potraviny, ale i péči o sebe sama – masáže, kosmetiku, lázeňský pobyt a podobně.    

Důstojný důchod, zdroj: Marson Invest s.r.o.

Kolik senior za výše uvedené služby zaplatí?

Poradenské a advokátní služby poskytujeme zcela zdarma! Připravíme veškeré dokumenty spojené s prodejem a přepisem nemovitosti, zajistíme i advokátní úschovu finančních prostředků a následný přepis nemovitosti a vyplacení dle zvolené varianty na seniorův bankovní účet, případně jiný způsob výplaty. Jediné, co senior hradí, je tržní odhad ceny nemovitosti, který ovšem po přepisu v katastru nemovitostí klientovi vracíme. Takže, suma sumárum: seniora transakce nestojí ani korunu.  

Musí vaši klienti někam dojíždět, jak a kde probíhá kontaktní schůzka s klientem?

Senior nemusí  nikam jezdit, ve většině případů sami navštěvujeme klienty tam, kde si to přejí. Abychom co nejméně narušili jejich soukromí a pohodlí.

A co když má senior nějaké závazky, případně dluhy?

Takovou záležitost individuálně posoudíme při jednání s klientem a předáme našemu právnímu oddělení, které navrhne další postup. A vězte, že každá situace má řešení. Snažíme se ji optimálně zhodnotit a najít v prospěch klienta-seniora  výhodné řešení. Doposud se nám to vždy podařilo.

Více informací se dozvíte na stránce www.dustojnyduchod.cz

Důstojný důchod, zdroj: Marson Invest s.r.o.

Reklama