Neověřené zprávy na internetu nejvíce rozšiřují senioři

Senioři nad 65 let jsou nejaktivnějšími šiřiteli e-mailového spamu. Zprávy varující před údajným nebezpečím migrace či islámu rozšiřuje 47 % respondentů starších 65 let. Vyplývá to z výzkumu Starci na netu realizovaného společností Seznam.cz a Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

E-maily, které varují před údajným nebezpečím, například migrací nebo islámem, rozšiřuje třetina osob ve věku 55-64 let a téměř polovina respondentů starších 65 let. To je čtyřikrát více než u mladších uživatelů. Pravdivé i nepravdivé zprávy o politickém dění pak šíří senioři šestkrát častěji než osoby mladší.

V řadě případů si senioři informace, které sami šíří, vůbec neověří, protože důvěřují autoritě, která jim e-mail poslala. Tou mohou být jejich kamarádi, bývalí spolužáci nebo kolegové. To s sebou nese celou řadu rizik – starší uživatele internetu lze snadno ovlivnit a ti potom aktivně ovlivňují své přátele a známé prostřednictvím e-mailového spamu. Proto je velmi důležité učit uživatele internetových služeb rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace, učit je s informacemi kriticky pracovat, naučit je hledat primární a věrohodné zdroje a upozorňovat je na strategie, které autoři nepravdivých zpráv neboli hoaxů, dezinformací či fake news využívají,“ říká Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

Nejoblíbenější aktivitou starší generace na internetu je čtení článků

A jaké služby jsou staršími osobami na internetu nejčastěji využívány? Téměř všichni aktivní uživatelé internetu používají e-mail a aktivně vyhledávají informace. Zajímavostí je, že senioři jsou ze všech sledovaných skupin nejaktivnější ve čtení zpráv v rámci zpravodajských a zájmových serverů. Informační a volnočasové články čte 96 % seniorských uživatelů internetu.

Zároveň nejsou starší generaci cizí relativně nové technologie, například v podobě internetového bankovnictví. To využívá přibližně 64 % dotázaných respondentů starších 65 let. V porovnání s mladší generací ve věku 35 – 44 let, která využívá internetové bankovnictví z 89 %, není rozdíl až tak markantní.

Polovina dotázaných seniorů začala internet používat sama

Ve skupině nad 65 let začali uživatelé téměř v polovině případů používat internet sami. Třetinu seniorských uživatelů přivedl k používání internetu zaměstnavatel, případně jejich děti.

Výzkumu se zúčastnilo přes 1 000 respondentů

Výzkum Starci na netu probíhal v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Přes online formulář se ho zúčastnilo 1072 respondentů, kteří byli rozděleni do čtyř věkových kategorií od 35 let výše.

Reklama