Nedoslýchavost omezuje běžný život i komunikaci. Podle čeho vybírat naslouchadla?

Ilustrační obrázek, zdroj: pixabay.com

Posloucháte rozhlas a televizi nahlas? Nerozumíte svému okolí? Obtěžuje vás konverzace ve skupině lidí? Pak s velkou pravděpodobností trpíte nedoslýchavostí, jejíž projevy omezují nejen vnímání okolního světa, ale také sociální vazby. Vysvětlíme, co nedoslýchavost způsobuje a jak jí úspěšně čelit.

Reklama

Zhoršené vnímaní hlasů a zvuků je bohužel běžným projevem stárnutí, za který ve většině případů může presbyakuze neboli stárnutí vnitřního ucha.

Projevy nedoslýchavosti narušují sociální vazby

V rané fázi se nedoslýchavost projevuje zhoršeným vnímáním tichých zvuků a šepotu. Zároveň činí potíže s konverzací ve společnosti více lidí a v rušném prostředí. Osoba trpící nedoslýchavostí nedokáže vnímat vývoj konverzace, protože jednotlivá slova přeslechne.

Vážnější projevy nedoslýchavosti vnímá především okolí nedoslýchavé osoby, neboť je zapotřebí mluvit nahlas, zřetelně a pomalu. Často se musí věty nedoslýchavé osobě opakovat.

V obou případech představují problémy se sluchem komplikaci. A to nejen ve vnímání okolních zvuků, ale také v mezilidských vztazích a sociálních vazbách. V důsledku špatného sluchu dochází k nedorozumění v komunikaci, což při déle trvajícím projevu způsobuje frustraci a nedoslýchavý člověk se začíná stranit kolektivu. Projevy zhoršeného sluchu naštěstí zmírní či naslouchátko pro nedoslýchavé.

V čem naslouchadlo pomáhá?

Naslouchadlo je praktickou zdravotní pomůckou, které zesiluje přijímané zvuky. Základní analogová naslouchadla disponují jednoduchou konstrukcí, nízkou cenou a možností základního zesílení zvuků. Vhodné jsou především pro osoby s lehkou formou nedoslýchavosti.

Druhým typem jsou digitální naslouchátka, která jsou vybavena moderní elektronikou. Ta kromě zesílení hlasů umožňuje odstranění šumů a okolních ruchů. Díky tomu je užívání naslouchátka pro seniory komfortnější. Digitální sluchadla jsou vhodná pro osoby, které trpí těžší formou poruchou nedoslýchavosti.

Naslouchadla lze vkládat za ucho i do ucha

Naslouchadla se podle druhu nošení dělí na tři typy. Na naslouchadla do ucha, naslouchadla za ucho a na kapesní naslouchátka.

Naslouchátka do ucha jsou vhodná pro mírnou a střední nedoslýchavost. Vkládají se přímo do ucha, podobně jako běžné špuntové sluchátko. Jejich předností jsou malé rozměry a nenápadný vzhled.

Naslouchátka za ucho jsou určena osobám s vážnější formou nedoslýchavosti. Hlavní část s ovládacími prvky se vkládá za ucho. Samotné sluchátko, které reprodukuje zesílený zvuk, se následně vkládá do zvukovodu. Výhodou naslouchadla za ucho je snadnější ovládání a zpravidla větší zesílení zvuku.

Třetím typem jsou kapesní naslouchátka. Hlavní část s mikrofonem a ovládacími prvky je umístěna ve zvláštní jednotce, kterou lze strčit do kapsy nebo zavěsit na krk. Z hlavní jednotky vedou sluchátka, která se běžně zastrčí do uší. Tento typ díky velké jednotce s citlivým mikrofonem a zesilovačem vyniká největším zesílením zvuku.

Jestliže na sobě pozorujete potíže se sluchem, pak nezapomeňte navštívit lékaře se specializací na ORL, který vás odborně vyšetří a určí míru nedoslýchavosti.

Reklama