Na židovském hřbitově v Humpolci odpočívají předci Gustava Mahlera či Franze Kafky

Město Humpolec není pouze o filmové postavě Hliníka, který se podle scénáristů Svěráka se Smoljakem odstěhoval právě do Humpolce. V Humpolci stojí za návštěvu unikátní židovský hřbitov, který se rozprostírá na mystickém místě pod zříceninou hradu Orlík. Na židovském hřbitově jsou pohřbeni významní průmyslníci i předci hudebního skladatele Gustava Mahlera, Franze Kavky či bratrů Saudkových. Podívejte se na kouzelné fotky, na kterých jakoby se zastavil čas.

Původní židovský hřbitov v Humpolci byl založen na okraji lesa pod zříceninou hradu Orlík už v roce 1716. S přibývající židovskou komunitou, která žila nejen ve městě, ale i v okolních vesnicích byl hřbitov v 19. století dvakrát rozšířen a ohraničen vysokou zdí.

Na ploše 3 658 m2 se nachází přibližně tisíc náhrobních kamenů, z nichž nejcennější jsou barokní a klasicistní stély. Do dnešních dní se dochovala také řada nejstarších náhrobních kamenů z první poloviny 18. století. Na kamenech lze nalézt nejen české a německé, ale především hebrejské verše.

Místo posledního odpočinku rodinných předků Mahlera či Kafky

Pohřebiště sloužilo k poslednímu odpočinku židovských obyvatel z širokého okolí. Na hřbitově jsou pohřbeni jak prostí řemeslníci, tak i významní průmyslníci a předci politiků i umělců. Na zdejším hřbitově odpočívají předci a rodinní příslušníci hudebního skladatele Gustava Mahlera, spisovatele Franze Kafky či bratrů Saudkových.

Judaistická nauka praví, že část duše zemřelého zůstává na místě pohřbení tak dlouho, dokud existuje náhrobek. Nejen z tohoto důvodu se potomci zemřelých o náhrobky dlouhá desetiletí starají, ale také je renovují a zachraňují před zkázou.

Záchrana židovského hřbitova

Poslední pohřeb na humpoleckém židovském hřbitově proběhl v roce 1942. Po druhé světové válce byl hřbitov těžce poničen vandaly. Na tehdejším stavu hřbitova se podepsal tragický odsun židovského obyvatelstva do koncentračních a vyhlazovacích táborů během holocaustu za II. světové války, ale také poválečný nezájem místní samosprávy.

Až v roce 1958 byl židovský hřbitov prohlášen za památku a od roku 1994 je veden na seznamu chráněných krajinných prvků. Chráněno je nejen samotné pohřebiště, ale také masivní hřbitovní zeď a úchvatné stromy porostlé břečťanem, které hřbitovu dávají mystický nádech.

Od konce 20. století až do dnešních dní probíhá nákladná rekonstrukce hřbitova a pečlivá záchrana a restaurování náhrobních kamenů. Židovský hřbitov je ve vlastnictví Židovské obce v Praze. Pro veřejnost je uzavřen, jeho návštěva je ale možná po domluvě se správcem hřbitova. Kolem hřbitova vede naučná stezka Březina, která vás provede okolo zříceniny hradu Orlík či přes bývalé štoly, ve kterých se těžilo zlato.

Židovský hřbitov v Humpolci, foto: Jiří Aujezdský
Židovský hřbitov v Humpolci, foto: Jiří Aujezdský
Židovský hřbitov v Humpolci, foto: Jiří Aujezdský
Židovský hřbitov v Humpolci, foto: Jiří Aujezdský
Židovský hřbitov v Humpolci, foto: Jiří Aujezdský
Reklama