Moldava – Komáří vížka – Kyšperk

Výlet začneme u vlakové stanice Moldava v Krušných horách. Trasa měří zhruba 22 km a téměř celou cestu půjdeme nenáročnou hřebenovkou.

 

 

 

Chceme-li si vychutnat melancholickou atmosféru Krušných hor, pravou divočinu, kde se lehko ztratíme a za celý den živáčka nepotkáme, absolvujme tento výlet na podzim, nejlépe v říjnu. Chceme-li ale zažít euforii z úchvatné nádhery téhož, jděme do těchto hor v průběhu babího léta.

Z Moldavy se vydáme po červené kolem kolejí k hustému lesu. Vstupujeme do lesa a procházíme kolem křišťálových potoků, často s červeným zabarvením půdy v nich. Jdeme střídavě po lesních cestách, pěšinách, silničkách. Podél Cínoveckého rašeliniště přicházíme do Zadního Cínovce. Procházíme kolem pro tuto krajinu typických stavení a také zchátralého barokního kostela. Jdeme podél státní hranice hornickou naučnou stezkou jádrovou zónou přírodního parku Východní Krušné hory .

Přes Cínovecký hřeben pokračujeme po červené krásnou krajinou mladých lesíků. Přicházíme na Komáří vížku. Odtud máme možnost shlédnout České středohoří jako na dlani. Uvědomujeme si, že pod námi se nachází velké množství štol. Můžeme se zde občerstvit a pokračovat dolů do Bohosudova lanovkou, nejdelší v České republice. Pokud je ale hezky, nenechme si ujít krásný závěr výletu, který už vede pouze z kopce.

Pokud se rozhodneme pokračovat, vydáme se od restaurace po značené cestě na Fojtovickou pláň, zhruba po půl kilometru odbočíme na zelenou značku a jdeme z kopce. Přicházíme k romantickému Kotelnímu jezírku. Je zde klid, ticho a člověk tu snadno usne. Po probuzení pokračujeme dále dolů lesní širokou kamenitou cestou. Po asi kilometru chůze přijdeme k modře značené odbočce. Jdeme po ní do mírného kopce a přicházíme ke zřicenině hradu Kyšperk. Je to vskutku temné místo, můžeme tu zažít i nepříjemné pocity.

Vracíme se na zeleně značenou cestu a odtud pokračujeme přes obci Krupka až na vlakovou zastávku Bohosudov.

 

 

 

Reklama