Manětín, barokní perla západních Čech

Zámek Manětín, zdroj: wikimedia.org

Manětín je půvabné městečko ležící na severním Plzeňsku. Místo bylo osídleno již ve 12. století a ze zdejší osady se postupně vyvinulo městečko. V roce 1712 postihl město ničivý požár, při kterém lehla popelem většina měšťanských domů, zámek i kostel. A právě po tomto požáru získal Manětín svou barokní podobu, díky velkorysé přestavbě, na níž se podíleli umělci zvučných jmen, ať již naši nebo zahraniční provenience. Město se tak proměnilo ve zcela ojedinělý architektonický celek, jemuž dominuje barokní zámek s galerií soch a dva kostely. V Manětíně a jeho okolí je rozmístěno více než 80 barokních soch a více než 30 barokních dekoračních váz. Městečko Manětín je tedy právem označované jako barokní perla západních Čech.

Reklama

Barokní zámek v Manětíně

Barokní zámek vyplňuje celou jižní stranu náměstí. Zámek je patrovou podélnou stavbou s dvojicí věžových rizalitů. Sochařská výzdoba zámku a jeho okolí pochází od místních barokních sochařů J. J. Herschera a Š. Borovce.

Hlavní sál zámku zdobí fresky plzeňského malíře Josefa Luxe a malířů z okruhu kolem Filipa Bornschlägela z Würzburku. Nástropní freska zobrazuje oslavu ctností a můz, Hudby, Historie, Lásky, Moudrosti, Síly a Štěstěny. V zámeckých komnatách se nachází barokní, rokokový a biedermeierovský nábytek a řada grafik a obrazů. Zcela ojedinělá je sbírka obrazů místního malíře Václava Dvořáka zobrazující služebnictvo při různých úkonech, například praní prádla nebo vaření v kuchyni. V době baroka totiž služebnictvo bylo zobrazováno jen zřídkakdy. Na zámku si můžete dále prohlédnout například Hudební pokoj, Benátský salon, Lovecký pokoj, Orientální sál a zámeckou knihovnu. Zámek je krytou chodbou spojen s barokním kostelem sv. Jana Křtitele a z panské oratoře je výhled do kostela. V kostele sv. Jana Křtitele jsou umístěny obrazy od vynikajícího barokního malíře Petra Brandla. Na hlavním oltáři se nachází obraz Křest Kristův a na bočních oltářích jsou obrazy sv. Anna a sv. Antonín Paduánský.

Na zámku je taky restaurace a prodejna suvenýrů. Za zámkem se rozkládá barokní zámecká zahrada a na ni navazuje malebný anglický park s potokem a rybníčkem.

Před zámkem na náměstí se nachází terasa, která je zdobená vázami a alegorickými plastikami od sochaře J. J. Herschera.  Na této terase stojí i sousoší Nejsvětější Trojice od sochaře Š. Borovce. Na náměstí najdete i další barokní sochy a na kašnách stojí sochy sv. Floriána a sv. Václava. Na náměstí se nachází rovněž barokní radnice s věží.

V Manětíně stojí taky hřbitovní kostel sv. Barbory. Kostel je barokní stavbou. Z vnitřního vybavení kostela pak vynikají obrazy barokního mistra Petra Brandla Zavraždění sv. Václava, Smrt sv. Isidora a Nanebevzetí Panny Marie. Cestu od kostela sv. Barbory na náměstí lemuje jedinečná galerie soch světců a světic, která pochází z dílny J. J. Herschera.

Chlumská Hora

V létě se můžete v Manětíně osvěžit v přírodním koupališti, vodní nádrží o rozloze 1 hektaru, s travnatou pláží.

Když jste si prohlédli všechnu tu barokní nádheru, můžete si vyšlápnout na Chlumskou Horu 651 m.n.m., která se  zvedá nad městečkem. Není to jen tak ledajaký kopec, je to vyhaslá sopka. Na jejím vrcholu je prohlubeň, bývalý sopečný kráter. Pod vrcholem najdete i boční trhlinu, hlubokou více než 4 m, nazývanou Černý kámen. To je rovněž pozůstatek sopečné činnosti. Nachází se zde přírodní rezervace Chlum, ve které je na čedičových vyvřelinách chráněn teplomilný les. Manětín je nejenom pěkné barokní městečko, ale má i krásnou okolní přírodu.

Reklama