Lékaři Kardiologického centra v Pardubicích hlídají své pacienty na dálku

Ilustrační obrázek, Zdroj: www.pixabay.com

Pro pacienty, kteří mají problémy se srdcem, mohla být v době koronavirové pandemie cesta za lékařem riskantní. Do Kardiologického centra AGEL v Pardubicích však někteří z nich jezdit nemuseli. Odborníkům zde pomáhá v léčení také telemedicína.

Reklama

Dálková monitorace pacientů se srdečními přístroji včasně upozorní na potíže a nahradí až tři ze čtyř potřebných osobních návštěv za rok, což přináší nejen komfort pacientům, ale také velkou úsporu času pro ošetřující personál. 

Sledování nemocných, snížení počtu nutných kontrol v kardiologickém centru a zejména brzké odhalení rizikových situací – to jsou hlavní výhody telemonitoringu, které doplňuje také zvýšený komfort pacientů, jež nemusejí dojíždět do centra, a tím také snižují náklady na dopravu. „V dnešní době je dálková monitorace krokem dopředu. Díky ní dochází ke zlepšení kvality zdravotní péče. Lékař/technik má okamžité informace o funkci přístroje a o arytmiích a tím pádem může kontaktovat pacienta včas a pozvat ho na časnější kontrolu do arytmologické poradny. Je tak možno online způsobem získávat okamžitá data, a tím také okamžitě reagovat na dané potřeby a klinický stav nemocných,“ vysvětluje přínos přenosu dat o stavu pacienta biomedicinský inženýr Kardiologického centra AGEL v Pardubicích Ing. Miroslav Jína.

Na arytmologickém pracovišti Kardiologického centra AGEL v Pardubicích se telemonitoring provádí u nemocných s implantabilními zaznamníky, kardiostimulátory a implantabilními kardiovertery-defibrilátory již několik let. „Dálková monitorace slouží k přenosu dat z implantovaného přístroje pacienta do kardiologického centra, ve kterém je pacient pravidelně kontrolován. Data jsou z implantovaného přístroje stažena a následně odeslána dálkovým monitorem přes mobilní síť, vše je šifrováno a zabezpečeno. V kardiologickém centru jsou data zkontrolována, pokud je vše v pořádku, je naplánována další telemetrická kontrola,“ vysvětluje princip Ing. Miroslav Jína s tím, že přenosy se uskutečňují buď automaticky v nastavených intervalech, nebo na vyžádání, přičemž přenos provede pacient podle předchozího zaškolení.

Při nečekaných událostech má lékař/technik okamžité informace o problému implantovaného přístroje, jenž automaticky centru odesílá upozornění. Pokud nastane problém, jakým mohou být špatné parametry implantovaného přístroje, vybitá baterie či život ohrožující arytmie, centrum pacienta okamžitě telefonicky informuje a naplánuje mimořádnou kontrolu.

Celosvětovým trendem je rychlé zvyšování počtu sledovaných pacientů. V České republice je počet telemonitorovaných pacientů dosud limitován přísnými kritérii zdravotních pojišťoven, dále nárůst dálkově sledovaných pacientů limituje implementace zásad GDPR v České republice. I přesto loni arytmologické oddělení Kardiologického centra AGEL dálkově sledovalo 26 pacientů, letos je jich již 29.

Jedním z nich je i pacient s kardiostimulátorem, kterému poprvé vznikla porucha srdečního rytmu s odborným názvem fibrilace síní, jež přetrvávala. „Tuto poruchu rytmu pacient nevnímal a na kontrolu byl objednán až za rok. Při tomto typu poruchy rytmu se špatně vyprazdňuje krev ze srdečních předsíní do srdečních komor. Městnající krev má tendenci ke vzniku krevních sraženin s rizikem embolie. Krevní sraženina velmi často embolizuje ze srdce do mozkových cév se vznikem cévní mozkové příhody. Ta je provázena různým stupněm zdravotního postižení, velmi často ochrnutím poloviny těla a poruchou řeči. Díky telemetrii byla tato arytmie u pacienta včas odhalena a zahájena adekvátní léčba, která zabránila vzniku cévní mozkové příhody s možností těžkého zdravotního postižení,“ popisuje konkrétní příklad pardubického Kardiologického centra AGEL Ing. Miroslav Jína.

Kardiologické centrum AGEL je superspecializované kardiologické pracoviště, které se nachází v areálu pardubické nemocnice. Je zaměřeno především na diagnostiku a intervenční léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad, diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze), diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu, implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologii, katetrizační radiofrekvenční ablace, následné sledování pacientů po těchto zákrocích.

Reklama