Kříže v krajině jsou tichými svědky historie. Připomínají významná místa i tragické události

zdroj: pixabay.com

Česká, moravská a slezská krajina je doslova poseta kříži, kapličkami a božími muky, která stojí na místech s tajemnou atmosférou a okouzlujícím výhledem. Tyto tiché památníky připomínají významná místa, stará rozcestí i tragické události a bitvy. Bohužel tyto místa jsou neprávem opomíjena a leckterá upadají v zapomnění. Poznejte historii křížů a sakrálních staveb v krajině.

Reklama

Sakrální stavby v krajině nejsou pouhými označeními starých cest a rozcestí. Boží muka, kříže, smírčí křížky a kapličky jsou obdivuhodné, navozují pokoru i vnitřní uklidnění. Zvláštní atmosféra není náhodou. Mnohdy totiž skrývají příběhy významných událostí i tragických lidských osudů, které se v krajině odehrály.

Historie značení pramení v pohanské době

Některá označení v krajině jsou stovky i tisíce let stará a značila se již před příchodem křesťanství. Významná místa se nejprve značila kamennými kupami, dřevěnými sloupy a výsadbou památných stromů. Později se na vztyčených kamenech začaly objevovat vytesané křesťanské symboly a dřevěné, kamenné i kované kříže. V druhé polovině 18. století se do krajiny začaly umísťovat moderní litinové křížky. Tyto kříže zpravidla vyznačovaly cesty a rozcestí poutníkům, nebo byly tichým mementem významných událostí.

Smírčí kříže sloužily pro odčinění vražd

Při putování krajinou můžeme narazit na nízké kamenné křížky neboli smírčí kříže, které označují místa tragických událostí a vražd. Jejich původ pramení ve středověku, kdy součástí trestu pro obviněného bylo vytesat či postavit kříž pro odčinění zlých skutků. Samotný název smírčí kříž pramení ze snahy navázat smír s rodinou oběti či duší zemřelého. Tyto křížky nemuseli být nutně stavěny vrahy. Mnohdy je stavěli příbuzní i pozůstalí oběti.

V krajině se hojně vyskytují také Boží muka a kapličky. O jejich významu si povíme příště. Všímejte si okolní přírody, která je tichým pamětníkem historických událostí i lidských osudů.

Kamenný kříž u obce Kaliště, foto: i-Senior.cz
Dřevěný kříž v Šilheřovicích, foto: i-Senior.cz
Kříž v Hati u Hlučína, postaven v roce 1892, foto: i-Senior.cz
Litinový kříž v Hněvkovicích, postaven v roce 1911, foto: i-Senior.cz
Dřevěný kříž u obce Kouty, foto: i-Senior.cz
Reklama