Krevní tlak – II. část

Druhá část o krevní tlaku je tu pro Vás připravena. Dnes se dozvíte, jak krevní tlak dělíme či jaké jsou příčiny a příznaky vysokého tlaku. Proto čtěte dál a uvidíte sami.

Krevní tlak dělíme do dvou skupin: primární a sekundární.

Reklama

Jedny z hlavních příčin u primárního vysokého tlaku jsou dědičnost, životní styl a zvýšená reaktivita cév.

Příčiny u sekundárního vysokého krevního tlaku jsou renální (při onemocnění ledvin, ledvina = ren v lat.), renovaskulární (poškození renální arterie, céva = vena nebo vas v lat., arteria = tepna v lat., nejčastěji aterosklérozou, tj. kornatění tepen, které vzniká při ukládání tuku do stěny tepny), endokrinní (feochromocytom – nádor dřeně nadledvin, mající schopnost vnitřní sekrece) a u pozdního těhotenství, jako další příčiny můžeme zařadit i kortikoidy (léky, které mají stejnou strukturu jako hormony z kůry nadlevinek – kortikosteroidy) či antikoncepci (hormonální pilulky bránící početí).

Příznaky u primární hypertenze dělíme do tří stádií.

První stádium bývá bez potíží, a pokud jsou tak malé jako bolesti hlavy, únava a závratě.

U druhého stádia už lze nalézt změny na orgánech, většinou se jedná o srdce, ledviny a oči.

U posledního třetího stádia jsou známky postižení orgánů- hypertrofie (růst tkáně vlivem zvětšování objemu jednotlivých buněk) až selhání levé komory srdeční (srdce má 2 komory a 2 předsíně), krvácení do mozku, selhání ledvin a disekce aorty (tj. zákeřné onemocnění, při kterém dochází vlivem působení inzultu-záchvatu [nejčastěji se jedná o prudké zvýšení krevního tlaku] ke vzniku trhliny ve stěně aorty a k pronikání krve mezi stěn, aorta = největší a nejdelší tepna v těle vedoucí ze srdce z levé srdeční komory).

Dále se mohou objevit orgánové projevy aterosklerózy zhoršené hypertenzí: ICHS (ischemická choroba srdeční = nedokrevnost myoardu [myokard = srdeční svalovin]), CMP (centrální mozková příhoda = akutní stav charakterizovaný ložiskovým nebo povšechným poškozením funkcí mozku v důsledku poruchy mozkového krevního oběhu), ICHDKK (ischemická choroba dolních končetin = onemocnění postihující tepny, nedokrevnost tepen vznikající postupným uzávěrem jejich průsvitu, který vzniká zužováním), aneuryzma aorty (aneutysma je vakovitá výduť tepny, „většinou“ mívá tato výduť oslabenou stěnu a je u ní vyšší riziko prasknutí vlivem tlaku krve; vak aneurysmatu se od chvíle jeho vzniku neustále zvětšuje až nakonec praskne a krev se vylije). K třetímu stádiu můžeme přiřadit i hypertenzní encefalopatii (onemocnění mozku, která se projevuje bolestí hlavy, zvracením, poruchami vidění, křečovým záchvatem, poruchou vědomí, stav může vyústit až v bezvědomí).

 i-Senior.cz

Reklama