Krásné vyhlídky Českého Švýcarska

Dnešní výlet začneme u autobusové zastávky Mezní Louka – hotel. Trasa je dlouhá 13 km. Udělejme si velkou časovou rezervu pro výstupy na vyhlídky.

 

 

 

Trasu bychom mohli nazvat Vyhlídkovou. Setkáme se zde s několika atraktivními vyhlídkami Českého Švýcarska, které u nás nemají obdoby.

Přejdeme silnici a projdeme kempem. Vstoupíme do lesa a čeká nás náročný výstup do kopce. Jdeme po lesních dřevěných schodech. Přicházíme k Malé Pravčické bráně. Můžeme vystoupat nahoru po kamenných schůdcích bez zábradlí.

Odtud strmě sestupujeme po skalních cestách mezi pískovci. Čekají nás dřevěné žebříky a úzké skalní pěšinky. Přicházíme k loupežnickému hrádku Šaunštejn. Nenechme si ujít unikátní výstup nahoru na vyhlídku. Musíme se protáhnout úzkými místy mezi skalami a výstup sám se již nedá zařadit mezi turistické, ale nebojme se, stojí to za to. Sám výstup je zážitkem.

Pokračujeme po červené Českou silnicí na lesní mýtinku Pohovka. Možností odbočit je tu mnoho, ale my pokračujeme dále k ostrohu Rudolfův kámen. Jdeme skalními cestami, na kterých se vyhřívají slepýši, dejme pozor, ať jim neublížíme.

Výstup na Rudolfův kámen je nezapomenutelným zážitkem. Rozcestník sice varuje, že jde o náročný výstup, ale nezalekněme se. Čekají nás žebříky, schody vytesané ve skalách, dřevěné lávky. Nahoře je dřevěná chata pro poutníky, které zastihlo špatné počasí.

I když se nám odtud nebude chtít, sesoupíme dolů a lesní cesty nás vedou dál. Přicházíme k vyhlídce Vilemínina stěna. Po skalním hřebeni přicházíme na vyhlídku s úchvatnými výhledy. Člověka zde napadne, jestli se opravdu ještě nachází v Čechách.

Pokračujeme k další vyhlídce. Mariina skála. Opět výstup po žebřících, ale ty nám již nyní připadají dobře známé a rychle postupujeme nahoru. A opět výstup sám o sobě je zážitkem a výhledy krásné.

Nakonec sestup skalní cestou do obce Jetřichovice. Možností občerstvení je zde mnoho a můžeme si tak zpříjemnit čekání na autobus do Děčína.

Reklama