Krakov je starobylé město polských králů

Krakov leží na horním toku řeky Visly v jižním Polsku a až do 16. století byl taky hlavním městem Polska. Po dvě staletí byl Krakov korunovačním a sídelním městem polských králů, a i když koncem 16. století musel přenechat postavení hlavního města Varšavě, tak i nadále si polští panovníci nechali vkládat korunu na hlavu právě zde.

Královský hrad Wawel

Královský hrad Wawel se majestátně vypíná nad řekou Vislou a je nádhernou ukázkou gotického, renesančního a barokního stavebního slohů. V jeho muzejních sbírkách jsou obdivuhodná díla starých mistrů, starý nábytek, tkaniny, největší evropská sbírka gobelínů, královské insignie, zbraně a díla dekoračního umění. V katedrále sv. Václava a sv. Stanislava ze 14. století se konaly korunovace polských králů a katedrála je taky až na několik výjimek místem posledního odpočinku všech polských králů. Katedrála je rovněž pokladnicí národních památek a překrásných uměleckých děl. Krásou vyniká kaple sv. Zikmunda, kterou znalci považují za nejobdivuhodnější dílo renesančního umění severně od Alp.

Přirozeným centrem Krakova je Hlavní tržiště

Přirozeným centrem Krakova je Hlavní tržiště, které lemují starobylé domy a paláce a uprostřed náměstí stojí Sukiennice, řada dávných krámků spojených v jedné renesanční stavbě. V prvním patře byla zřízena galerie malířství Národního muzea, je to největší sbírka obrazů slavných polských malířů. Na východním konci Hlavního tržiště stojí gotický chrám Panny Marie. Z překrásné výzdoby chrámu vyniká hlavní vyřezávaný oltář  Panny Marie, řezbáře Veita Stosse, který je považován za největší a nejkrásnější vyřezávaný oltář na světě.

Život význačné židovské komunity ve městě dodnes připomínají četné synagogy ve čtvrti Kazimierz. K nejkrásnějším patří Stará synagoga, která byla obnovena ve své původní goticko – renesanční podobě. Krakovské staré město bylo zapsáno do světového kulturního dědictví UNESCO.

Krakov, to je taky známé univerzitní město, vždyť zdejší Jagellonská univerzita je po Pražské univerzitě druhou nejstarší ve střední Evropě, a mimo jiné ji navštěvuje zdaleka nejvyšší počet studentů uměleckých směrů v celé zemi. Právě díky studentům zůstalo město stále mladé. V Krakově najdete mnoho hudebních klubů, galerií a kaváren, které jsou ve starém městě zřizovány ve středověkých klenutých prostorách a dodávají tak Krakovu neopakovatelné kouzlo a romantiku.

Reklama