Kopicova skalní galerie nabízí turistům dechberoucí tesané reliéfy

Kopicův reliéf s vyobrazením varhan, zdroj: wikimedia.org

Kopicův statek a Kopicova skalní galerie sice nejsou veřejnosti moc známé, ale přece se jedná o velmi zajímavé turistické cíle. Z Turnova pojedete asi 4 km jižním směrem do obce Kacanovy.  Z obce je to ke Kopicově statku a skalní galerii přibližně 1 km. Vydáte se po modře značené turistické cestě a u místního hřbitova půjdete po nově zrekonstruované lesní cestě až ke statku a skalní galerii.

Reklama

Kopicův statek

Typicky pojizerský Kopicův statek z konce 18. století se původně nazýval Jirošová rychta. Pokud vám bude statek nějak povědomý, pak vězte, že si „zahrál“ v několika filmech, například v Princi Bajajovi a v Princi a Večernici. Statek je pro veřejnost nepřístupný. Před statkem stojí socha sv. Jiří s reliéfy od neznámého lidového umělce z počátku 19. století.

Vojtěch Kopic byl sedlákem a lidovým umělcem

V roce 1932 se na statek přiženil Vojtěch Kopic ( 1909 – 1978 ), který byl sedlákem a lidovým umělcem. Na pavlači statku umístil varhany a pravidelně na ně hrál. Se zájmem ho poslouchali výletníci, kteří ke statku přicházeli z blízkých rekreačních středisek v Sedmihorkách a na Hrubé Skále.

Na okolních skalách Vojtěch Kopic jako lidový sochař vytvořil svérázné umělecké dílo, zahrnující něco okolo čtyřiceti plastik a reliéfů, které jsou doplněny texty, básničkami, citáty a letopočty. Nejdříve znázornil v roce 1940 sv. Václava a naposled pak v roce 1978 kněžnu Libuši.

Kopicova skalní galerie je přehlídkou bájných a historických postav z českých dějin

Skalní galerie tvoří  asi 300 metrový žlutě značený okruh v okolí statku. Je to přehlídka bájných a historických postav z českých dějin. Najdete zde sv. Václava, Přemysla Oráče, kněžnu Libuši, Horymíra se Šemíkem, sv. Cyrila a sv. Metoděje, Jana Žižku, Jana Husa, císaře Karla IV., J. A. Komenského, prezidenta T. G. Masaryka a mnoho dalších. Je zde vytesán i slovenský zbojník Juraj Jánošík a matka s dítětem – symbol barbarsky zničených Lidic. Děti budou nadšeny, když samy rozpoznají jednotlivé historické postavy a dozajista je taky upoutá perníková chaloupka.

Vojtěch Kopic zde vytesal i několik zvířat, například jelena, muflona, lva nebo psa. Lidový sochař Kopic pracoval ve skalách 38 let a používal jen jednoduché nářadí, upravený krumpáč, dále špičák a paličku. Tak si tedy do Českého ráje udělejte rodinný výlet, neboť zajisté získáte mimořádné turistické zážitky při návštěvě Kopicova statku a Kopicovy skalní galerie.

Reklama