Konec léta ještě neznamená konec klíšťat

Zdroj: Pixabay.com

Nejsou téměř vidět, a přesto jsou poměrně nebezpečná. S příchodem podzimu navíc začínají být podceňována, ale pozor, sezóna klíšťat ještě není u konce, a proto minimálně do října buďte ve střehu. Přečtěte si, kde je nejvyšší riziko a jak se účinně chránit.

Reklama

Klíšťata roznášejí dvě závažné a pro člověka velice nebezpečné nemoci – klíšťovou encefalitidu a lymskou boreliózu. Zatímco lymskou boreliózu lze celkem úspěšně léčit antibiotiky, proti klíšťové encefalitidě léčba neexistuje, funguje pouze očkování. Bohužel se Česká republika řadí v rámci zemí evropské unie pravidelně na první příčky v počtu výskytů klíšťové encefalitidy. V letošním roce registrují lékaři už více než 290 případů, z toho dva smrtelné.

Čím dříve klíště odhalíte, tím úspěšnější bude léčba

U obou nemocí je rozhodující čas. Úspěšnost léčby lymské boreliózy závisí na jejím včasném odhalení. Onemocnění je vyvolané bakteriemi, pro jejichž přenos je potřeba delší čas. To znamená, že čím déle bude klíště přisáté, tím je větší pravděpodobnost, že budete nakažení. Mezi nejčastější příznaky patří kulatá, tmavě červená skvrna ohraničená světlým kruhem v místě zakousnutí. Dále pak malátnost, bolest v kloubech, či svalech. Klíšťová encefalitida je zrádná. K přenosu nákazy dochází již po dvou hodinách od přisátí klíštěte. V prvních fázích se projevuje jako chřipka, to znamená bolestí hlavy, teplotou, ochablostí, bolesti svalů a kloubů. Po několika dnech dojde ke zlepšení, ale může přijít druhá fáze onemocnění. Ta s sebou přináší horečku, zvracení, světloplachost, dochází k postižení centrálního nervového systému, zánětlivému poškození mozku, ztuhnutí svalů, poruchy paměti i spánku, které mohou být i trvalé. Rozhodující u encefalitidy je klidový režim a tlumení průvodních znaků v první fázi onemocnění, jinak léčba prakticky neexistuje.

Jak se chránit? Vyhýbejte se rizikovým místům a nechte se očkovat

Každé pondělí a čtvrtek až do konce října, či listopadu je vydávána ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem za podpory Ministerstva zdravotnictví předpověď aktivity klíšťat v desetibodové stupnici. Vyšší stupeň aktivity znamená vyšší riziko napadení člověka či zvířete klíštětem. V souvislosti s aktivitou jsou vydávána také doporučení, čemu se vyhnout. Obecně platí nelehat si ani nesedat do porostů, především na kraji lesa, vyhnout se hustým křovinám a vegetacím kolem vodních toků a po příchodu domů se ihned převléknout a důkladně zkontrolovat. Preventivně se doporučuje využívat repelent.

I přes vyhýbání rizikovým místům je nejlepší ochranou proti klíšťové encefalitidě očkování. Jedna dávka vakcíny stojí kolem 900 korun. Toto očkování není hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ale zdravotní pojišťovny na něj v rámci preventivních programů přispívají. Navíc vůbec není třeba čekat s ním až na zimu, naopak. „Očkování proti klíšťové encefalitidě je možné po celý rok, neexistuje žádný odborný důvod k přerušení nebo odložení očkování. Právě v teplém období je jeho ochranný účinek nejvýznamnější, vysvětluje MUDr. Rastislav Maďar z center Očkování a cestovní medicíny Avenier. V Čechách se ale toto očkování zatím příliš neprosadilo. „Chrání se jím zatím jen méně než čtvrtina populace. Ve srovnání s Německem (43 %) nebo Rakouskem (85 %) je tedy prevence zatím nedostatečná, doplňuje Svobodová.

Myslete i do budoucnosti

Přitom právě prevence by v případě encefalitidy měla být to hlavní. Je důležité si uvědomit, že pacienti často stráví několik měsíců v pracovní neschopnosti, protože pro zvládnutí nemoci je rozhodující absolutní dodržování klidového režimu. Po jejím odeznění je nutné dodržovat přísný rekonvalescenční režim také v trvání týdnů až měsíců. V horším případě může onemocnění vyústit v trvalé následky v podobě úporných bolestí hlavy, poruch paměti, částečného ochrnutí, ale i v psychické problémy, kvůli nimž může být postiženým přiznán také invalidní důchod. Proto je důležité se chránit a případně si i pojistit možná rizika.

„UNIQA pojišťovna poskytuje v rámci svého připojištění pro případ velmi vážných onemocnění krytí i pro klíšťovou meningoencefalitidu, tedy rozvinutý zánět mozkových plen v důsledku přisátí klíštěte. Je-li postiženému klientovi s potvrzenou diagnózou přiznán invalidní důchod III. stupně kvůli trvalým a závažným postižením smyslových funkcí, poruchám chování, intelektuálnímu nebo psychickému deficitu, pohybovému nebo neurologickému omezení, a trvá-li tento stav po dobu tří měsíců, obdrží pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky. Tu může využít k novému uspořádání své domácnosti, na lepší rehabilitaci apod.,“ vysvětluje Svobodová.

Reklama