Kde se stával hrad Kazín, sídlo bájné kněžny Kazi?

Berounka, zdroj: pixabay.com

Třetí dcera knížete Kroka Kazi měla, stejně jako její sestry Teta a Libuše, svůj hrad jménem Kazín. Kronikář Kosmas se však zmiňuje pouze o sídlech Libuše a Tety, o sídle Kazi mlčí. Kde tedy stával hrad bájné kněžny Kazi?

Reklama

Teprve v 16. století kronikář Václav Hájek z Libočan, o němž bylo všeobecně známo, že si občas taky něco přibájil, určuje sídlo Kazi někde v okolí Zbraslavi. Proto v 19. století mnozí národní buditelé a amatérští archeologové hledali v okolí Zbraslavi bájný Kazín.

V druhé polovině 19. století profesor Antonín Vánkomil Maloch vyslovil názor, že Kazín je výrazný skalní ostroh nad pravým břehem řeky Berounky naproti Mokropsům a Černošicím, v místě zvaném Na hrádku. Toho hned využil podnikavý hostinský, který měl poblíž hospodu, a na skálu nechal vápnem napsat nápis Kazín. Svou hospodu pak nazval „Přemyslovka pod Kazínem.“ Tato hospoda už sice dávno nestojí, ale nápis Kazín se stále znovu obnovuje a tak se zachoval dodnes. Pod Kazínem se dnes nachází chatová osada Kazín a známá výletní restaurace Tornádo.

Na kazínské skále stojí skromné zbytky středověké tvrze Bluk ze 14. století, která byla v držení vladyků z Bluku a v 15. století zanikla. Taky se zde zachovalo část valů prastarého sídliště z mladší doby kamenné, doby bronzové a železné. Tyto valy byly národními buditeli považovány za Kazinu mohylu. Z Kazína je pěkný výhled do údolí řeky Berounky.

V letní sezóně jezdí z Kazína přívoz na druhý břeh řeky Berounky do chatové osady Pod Kazínem v Dolních Mokropsech, která leží nedaleko železniční zastávky Černošice – Mokropsy. V letní turistické sezóně se taky na přívozu v Kazíně můžete nalodit na výletní loď Kazi a plout po řece Berounce.

Reklama