Kadaň, Úhošť, Klášterec nad Ohří

Dnešní trasa vede z města Kadaně přes rozhlednu na Svatém kopečku na tabulovou horu Úhošť a na vlak do Klášterce nad Ohří. Výlet je dlouhý cca 25 km s výstupy na dva vrcholy.

 

 

 

Z vlakového nádraží Kadaň se vydáme nejprve po červené a následně modré značce na rozhlednu na Svatém kopečku. Procházíme historickou částí města, která je velmi krásná a neměli bychom si ji nechat ujít. Než se dostaneme k hradbám, projdeme nejužší ulicí v České republice, tzv. Katovou ulicí. V nejužším místě měří pouhých 66,1 cm. Vstupujeme na ni z Mírového náměstí.

Pokračujeme po modré a vystoupáme na Svatý kopeček, kde z rozhledny vidíme Kadaň jako na dlani. Dolů sestupujeme stejnou cestou po modré a jakmile se připojíme na červenou značku, odbočíme po ní vpravo a přejdeme přehradu na Ohři. Dále pokračujeme do přírodní rezervace Úhošť, odkud se dostaneme po naučné stezce na náhorní plošinu stejného názvu. Je to fyzicky náročnější výstup, ale nespěchejme. Cestou se nám skýtají krásné výhledy na Doupovské hory, Krušné hory a přírodní rezervaci. V létě si všimneme velmi ceněného stepního rázu místní flóry a na vrcholu nemůžeme nevidět pozůstatky keltského hradiště. Je zde příjemná atmosféra, která vybízí k rozjímání.

Na náhroní plošině pokračujeme dále po červené a pomalu sestupujeme dolů k řece. Podél jejího břehu vesměs po rovině dojdeme po červené značce až do Klášterce nad Ohří. Cestou míjíme několik zřícenin, které ale můžeme zhlédnout při jiném výletě. Procházka podél Ohře je sama o sobě očarující. Projdeme Kláštercem nad Ohří, kolem zámku a zámecké zahrady až k nádraží. Zámecký park stojí za shlédnutí. Pokud máme čas, navštivme na zámku stálou a vzácnou expozici porcelánu ze sbírek orientálního, evropského a českého porcelánu.

Na nádraží přicházíme znaveni, ale okouzleni místní atmosférou a netušenými krásami.

 

Reklama