Janáčkovy Hukvaldy

S naším turistickým zpravodajem jsme se před třemi týdny rozloučili v kopřivnickém muzeu Fojtství. Nezbývá tedy než plynně navázat na poslední kroky a vyrazit za dalšími zajímavými místy. Ostatně, krásné počasí k tomu přímo vybízí. Nenechte se tedy prosit a pojďte objevovat s námi. Tentokrát se podíváme na hrad Hukvaldy.

Trocha historie úvodem. První zmínky o hukvaldském hradu pocházejí již z roku 1285. Za zakladatele Hukvald jsou považována německá hrabata z Hückeswagen. První z nich, rytíř Arnold z Hückeswagen, přišel do českých zemí na pozvání českého krále Přemysla Otakara I., aby zde zprostředkoval sňatek Přemyslovy dcery Anežky s anglickým králem Jindřichem III. K sňatku nakonec sice nedošlo, ovšem Arnold už v diplomatických službách českého panovníka zůstal a dostal od něj území na severovýchodě Moravy. A právě zde patrně až někdo z Arnoldových potomků založil někdy po roce 1250 hrad Hukvaldy.

Proč právě název Hukvaldy? Podle místní lidové tradice hrad získal svoje jméno prostřednictvím místních víl, kterým se říkalo „húkalky“.

Siluetu hradu určují dlouhé hradební zdi přerušované baštami, které převyšují zbytky obytných budov. Do hradu se vchází branou prolomenou v šikmé hradební zdi západního bastionu, chránícího vstup spolu s příkopem a nezbytným padacím mostem. Prostor mezi první a druhou branou lemuje zleva zdivo bastionu (v němž je hradní vinárna) a zprava příkrý svah završený polygonální stavbou, tzv. kulatinou.

Vnitřní hrad tvoří tři křídla budov, spojená obvodní hradbou s věží. Ve východním (nejstarším) jsou dochovány přízemní místnosti. Západní sloužilo jako biskupská rezidence.

Hrad Hukvaldy bývá častokrát dějištěm nejrůznějších akcí, od dobových trhů po rytířské souboje, budete-li mít štěstí, jistě při své návštěvě na některou z nich natrefíte.

Pokud vás zdi hradu omrzí, můžete vyrazit na příjemnou procházku po rozlehlé oboře, v níž našel inspiraci i český hudební génius Leoš Janáček.

V roce 1962 doplnila hradní oboru Liška Bystrouška, respektive její bronzový odlitek, který zde byl umístěn na památku prvního uvedení stejnojmenné opery Leoše Janáčka. Pomníček je vděčným objektem pro fotografování a oblíbeným místem zejména všech dětských návštěvníků. Liška má zlatý ocásek, kterého se má člověk dotknout a přitom si něco přát. Takto vyřčené přání by se mělo do roka vyplnit.

Hukvaldy – to samozřejmě není jen zřícený hrad, ale také přilehlá obec s dvěma tisíci obyvateli. Kromě krásné přírody tady najdete také kostel svatého Maxmiliána nebo památník již zmíněného slavného rodáka – hudebního skladatele – Leoše Janáčka. Ten se v posledním roce svého života o svém rodišti vyjádřil slovy: „Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by máslo krájel.“

Nashledanou u našeho dalšího turistického průvodce.

Otevírací doba hradu Hukvaldy

duben a říjen (jen soboty, neděle a svátky): 9:00 – 16:00

květen až srpen (denně mimo pondělí):         9:00 – 18:00

září (denně mimo pondělí):                            9:00 – 17:00

*polední přestávka                                        12:30 – 13:00

Poslední vstup do hradu 30 minut před uzavírací hodinou!

Program akcí na hradě a mnoho dalších informací z Hukvald najdete na www.janackovy-hukvaldy.cz.

Text věnovaný historii hradu Hukvaldy převzat z webu www.janackovy-hukvaldy.cz.

Reklama